poniedziałek, 1 maja 2017

Jak poznać Boga? - metoda podstawowa


Podstawowa metoda poznania Boga jest dostępna dla wszystkich i polega na obserwowaniu dzieł stwórczych. Poznajemy Boga po jego dziełach. Nie lekceważ tej metody poznawczej, ponieważ dużo osób na tym poziomie poległo.

Objawiany jest gniew Boga z nieba, przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w sposób nieprawy pętają. Ponieważ dostrzegalne fakty o Bogu zostały im udostępnione przez Boga w sposób niepodważalny, bo niewidzialne Jego od stworzenia wszechświata jest przez umysł obserwowane. W jakości dzieła widzimy zarówno wieczną jego moc, jak i też boskość, dlatego nie są w stanie się wybronić. 
Rzymian 1:18-20

Paweł pisze, że ludzie, którzy nie znają Boga, nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, ponieważ Bóg dał się poznać przez swoje dzieło stwórcze. Ktoś może powiedzieć, że to jest nie możliwe, by tak poznać Boga, jego przymioty i na tej podstawie odrzucić fałszywych bogów. Nie wiemy ile osób skorzystało z tej metody w całym okresie istnienia ludzi na Ziemi, ale znamy kilka przykładów, wspomnę teraz o dwóch.
Pierwszym przykładem jest Abram, który czcił tylko jednego Boga i nie posługiwał się w tym celu posągami lub innymi wizerunkami. Drugim przykładem był filozof grecki Arystoteles, który został skazany na śmierć za odrzucenie bogów greckich. Niektórzy przypuszczają, że Arystoteles był ateistą, ale to nie prawda. On nie wierzył w opowieści (mity) o greckich bogach i nie wierzył w bogów z kamienia. Arystoteles za pomocą obserwacji i logiki doszedł do słusznego wnioski: „Tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy”, ale nie wierzył w bogów greckich. To znaczy, że można było poznać Boga po obserwacji jego dzieł. Jednak szatan w świecie greckim pilnował, by eliminować tych którzy byli bliscy poznania Boga, więc nie oszczędził nawet znanego filozofa greckiego. Większość osób dała sobie narzucić bajki o bogach tak jak dziś dają sobie narzucić bajkę o ewolucji.

Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 
Rzymian 1:21,22

Świat grecki chwałę za dzieła stwórcze oddawał fałszywym bogom. Prawdopodobnie uważali, że nie jest ważne jakie imię używają oddając chwałę bogu, bo przecież mają na myśli tego który stworzył świat. Możemy tego się domyślać po tym, że uważali bogów innych narodów jako takie same tylko, że o innym imieniu. Rzymianie używali innych imion niż Grecy, a mimo to wszyscy uważali, że to są te same bóstwa. Ten pogański zwyczaj przejęło odstępcze chrześcijaństwo nadając rożne imiona Synowi Bożemu. W jednym kraju jest to Jezus, a w innym Dzizas lub Żezus, Chesus itp. Katolicy poszli jeszcze dalej i do swojego sposobu oddawania czci dodali idolatrię czyli pogański oddawania czci przez obrazy i posągi. 

Wiedząc o tym nie powinno nas dziwić, że chrześcijaństwo nie zna Boga. Paweł wyjawia dalej:

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 
Rzymian 1:23-25

Widzimy więc, że jest możliwe poznać Boga na poziomie podstawowym, co powinno uchronić nas przed bałwochwalstwem. Paweł pisał prawdę, trzeba jednak zaprzeć się tego co świat nam narzuca jako swoja mądrość. Dziś to są nie tylko kłamstwa religijne, ale także pseudo naukowa bajka o ewolucji, która jest sprzeczna z tym co sami możemy zaobserwować. Tak samo obserwacja powinna powstrzymać nas przed kultem wizerunków.

A ty do jakich wniosków dochodzisz, poznając Boga przez obserwację Jego dzieł?

Jest jeszcze jeden sposób poznania Boga, znacznie dokładniejszy, ale o nim napisza niebawem. Nie chcesz przegapić kontynuacji tematu, zostaw swój email.

___________________
krzysztof pomazańcowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz