piątek, 28 października 2016

Plany Babilonu Wielkiego


Dla tych którym ciężko jest uwierzyć, że Wielki Babilon z księgi Objawienia, nazywany także Wielką Nierządnicą, to sekta żydowska, mam dziś ciekawy cytat z 1910 roku na temat tego co będzie się działo w najbliższych 6 latach. 

„We wtorek rektor waszego Uniwersytetu Princeton zostanie wybrany na waszego [New Jersey] gubernatora.” 

W tym momencie warto się zastanowić, skąd rabin to wiedział? Przecież wybory na gubernatora odbywają się przez głosowanie mieszkańców. Skąd rabin znał wyniki wyborów kilka dni wcześniej? Zobacz co rabin powiedział jeszcze, bo to nie wszytko.

„Nie dokończy swojej kadencji. W listopadzie 1912 roku zostanie wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. W marcu 1917 roku ogłosi walkę o kolejną kadencję. Przejdzie do historii jako jeden z największych prezydentów Ameryki.”

Rabin wypowiedział te słowa w 1910 roku na publicznym wystąpieniu w New Jersey. Wszystko spełniło się dokładnie według tego scenariusza. Rabin Stephen Samuel Wise, bo powołujemy się na jego słowa, jest tym samym, który trafnie zdefiniował komunizm:

„Niektórzy nazywają to komunizmem, ja nazywam to judaizmem.”

Nie jest już tajemnicą, że komunizm mógł zaistnieć dzięki żydowskim działaczom, a także żydowskim bankierom. Nadchodzi czas by zrozumieć, że swój udział mieli też rabini Wielkiego Babilonu, tacy jak wspominany wyżej Stephen Samuel Wise. Jedni nowojorscy rabini dbają tylko o interesy ale też są tacy, którzy ideologicznie są zaangażowani w projekt Wielki Izrael. Wise dbał o ideologię, ale nie zapominał też o biznesie. Cała polityka jest pod bardzo silnym wpływem działaczy żydowskich, których określamy mianem Babilonu Wielkiego. Walter Rathenau, żydowski przemysłowiec, polityk, minister spraw zagranicznych w niemieckim rządzie zasłyną nie tylko wielkimi wpływami polityczno-finansowymi ale także poniższym wyznaniem:

„Tylko 300 osób, z których każdy zna wszystkich pozostałych, zarządzają losem Europy. Swoich następców wybierają z własnego otoczenia. Ci Żydzi mają środki w swoich rękach aby zakończyć formowanie któregokolwiek państwa, którego istnienie uznają za nierozsądne” 

Alexander Powell w książce „Niewidoczne imperium finansowe” (1909r.) napisał: 

„Narody Europy nie podlegają już swoim własnym Rządom. Przeszły pod inne zwierzchnictwo. Zostały przedmiotem innej Władzy, Władzy niewidocznej, ale odczuwanej zarówno w każdym pałacu ja i każdej wiosce, zarówno w Rosji jak i w Hiszpanii, przez każdego rodzica i każde dziecko, przez każdego potentata i każdego robotnika.” 

„Żaden naród na kontynencie europejskim nie ma już niezależności, co jest więcej jak normalne. Polityczna autonomia każdego z nich została poddana woli despotyzmu, przed którym każde królestwo i imperium i republika blakną w najbardziej pokornej służbie.” 

Powyższymi cytaty potwierdza także amerykański senator Jack Tenney w swojej publikacji Zionist Network. Oczywiście został okrzyknięty antysemitą.Wróćmy do pierwszego cytatu, w którym rabin przepowiada z kilkuletnim wyprzedzeniem co będzie się działo. W książce “Wojna o pieniądz” (tom 1, str. 76.77), Song Hongbing trafnie komentuje tę przepowiednię:

“Trafność jego przepowiedni nie jest wynikiem użycia magicznej kryształowej kuli, lecz prostą konsekwencją dokładnego planu przygotowanego przez bankierów.” 

Prawie wszyscy badacze dostrzegają wpływ bankierów, ale przeoczają, że te plany znają także rabini. Może ich to nie interesuje, ale my wiemy że Wielka Nierządnica to głównie synagoga szatana, a bankierstwo to narzędzie do realizacji celów. 

Rabin Stephen Samuel Wise w 1910 roku przewidział przyszłość zwykłego profesora, zapowiadając, że będzie jednym z najwybitniejszych prezydentów Ameryki. Tym prezydentem okazał się Wilson Woodrow, który był znany jako zagorzały przeciwnik korporacyjnych monopoli. Fakt, że to właśnie korporacyjni monopoliści postanowili, go promować na prezydenta USA, bardzo dużo nam mówi o sposobach oszukiwania wyborców. Ludzie myślą że wybierają obrońcę, a nie wiedzą, że to żołnierz ich wrogów. To pod rządami tego marionetkowego prezydenta powstanie FED czyli największy monopol finansowy świata. 

Nic nie wskazuje na to, by Wilson Woodrow był zakłamanym nikczemnikiem, gdyby tak było to byłby mało przekonujący i raczej nie użyteczny. Był bardzo szczery w swoich poglądach, ale całkowicie podatny na manipulację. W dodatku posiadano na niego moralne haki. Robił co mu kazano. 

Jeśli wiemy to wszystko i znamy proroctwa biblijne, to rozpoznanie Wielkiej Nierządnicy, która siedzie na głowach polityków nie powinno sprawić trudności? Czytamy o niej:

Tu zrozum mający mądrość! Siedem głów siedmioma górami są, gdzie kobieta siedzi na nich i królami siedmioma są. 
Objawienie 17:9

Wielka Nierządnica siedzi więc na głowach władców politycznych nazywanych tu królami. Ta pozycja daje jej władzę. Nie jest królową, ale ma władzę jakby nią była.

A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. 
Objawienie 17:18

Księga Objawienia ma dla nas dobrą nowinę, zapowiada całkowite zniszczenie Wielkiego Babilonu czyli Wielkiej Nierządnicy. To jest wspaniała wiadomość, bo wszystkie wojny i okropieństwa tak zwanych terrorystów są wyreżyserowane przez tą Wielką Nierządnice, matkę wszystkich nierządnic. 

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: 
– Allelu JA! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. 

I rzekli powtórnie: 
– Allelu JA! 

A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: 
– Amen! Allelu JA!

I wyszedł głos od tronu, mówiący: 
– Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: 

– Allelu JA, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 
Objawienie 19:1-6
___________________

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz