sobota, 15 października 2016

Błądzi, kto biegnie za prędko


I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto biegnie za prędko.
Przysłów 19:2 BT

Pisałem poprzednio na temat powyższego wersetu. Jako ciekawostkę wspomnę, że werset ten nie występuje w polskim przekładzie Septuaginty. Nie wiem dlaczego tak jest. Warto jednak dodać, że jest to przysłowie o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Nie tylko w kwestii wiary, ale także w sprawach codziennych, a nawet biznesowych warto o nim pamiętać. Zwłaszcza gdy podjęte w pośpiechu działanie trudne jest do odwrócenia. Decyzja o wyborze szkoły, zakupie domu, inwestycji finansowej, czy wyborze partnera. Jest bardzo dużo sytuacji w których warto pamiętać że kto biegnie szybko ten może pobłądzić. 

Jak to zwykle bywa przy tłumaczeniu starożytnych tekstów hebrajskich, wersji tego tekstu jest kilka.
Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. BW

Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się. BG

Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, a kto śpieszy swymi stopami, ten grzeszy. PNŚ

Jak widzimy przekład świadków Jehowy twierdzi, że pośpiech jest grzechem. To dość daleko posunięta interpretacja i raczej tłumacz chyba w pośpiechu nie wykazał się rozsądkiem. Rzeczywiście jest tam słowo które można tłumaczyć na grzech, ale nawet świadkowie Jehowy wiedzą, że grzech to „chybiać celu”. Dlatego tłumaczenie, że w pośpiechu możemy się pogubić (nie trafić do celu) jest bardziej sensowne. 

W katalogu polskich przysłów są takie które częściowo odpowiadają temu biblijnemu 

– „fanatyzm jest gorszy od faszyzmu
– „gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”.

Wszelkie ideologie typu faszyzm, komunizm, czyli kończące się na 'izm' są fanatyzmem gdyż zwalczają ludzi o innych przekonaniach. Dotyczy to też takich izmów jak judaizm, katolicyzm i protestantyzm. Historia pokazuje, że wszystkie te izmy potrafią w swym fanatyzmie mordować przeciwników. Fanatyzm nie jest gorszy od izmów. Izmy są fanatyzmem. Gorliwość może przybrać formę fanatyzmu gdy występuje bez rozsądku. Taka gorliwość bywa ślepa i niebezpieczna. 

Przeciwieństwem fanatyzmu jest gorliwość wynikająca z rozsądku, świadoma. Gorliwość oparta na mądrości z góry daje inne owoce. Fanatyk zabija w imieniu Boga, podczas gdy człowiek gorliwy jest gotów umrzeć w służbie Bogu. Fanatyk poddaje się najgorszym instynktom, podczas gdy człowiek świadomie gorliwy panuje nad nimi.


Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady.
Przysłów 12:15

W zastosowaniu do naszej wiary z pewnością pasuje przysłowie „gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”. Pasuje do drugiej części biblijnego przysłowia „błądzi, kto biegnie za prędko”. Diabeł na pewno cieszy się gdy ktoś daje się zwieść i zamiast służyć Chrystusowi służy jego przeciwnikowi czyli diabłu. Ma więc on powód do radości, ale to przysłowie biblijne ma szersze zastosowanie i powinniśmy o nim pamiętać w każdej dziedzinie naszego życia. 

Podejmowanie nieprzemyślanych, szybkich decyzji może nas narazić na straty. Nic więc dziwnego że ludzie lub organizacje chcące zdobyć nasze pieniądze będą stwarzać wrażenie, że musimy podjąć decyzję szybko inaczej stracimy okazję. Nie ma nic złego w skorzystaniu z promocji jeśli i tak planujemy jakiś zakup, ale jeśli kupujemy tylko dlatego że zobaczyliśmy promocję to proponuję jeszcze to przemyśleć. Kiedy masz coś podpisać myśl jeszcze dłużej. Zbierz więcej informacji i miej odwagę zrezygnować nawet gdy ktoś cię naciska, a zwłaszcza jak cię ktoś naciska. Bądź powolny w składaniu pisemnych zobowiązań. Kiedy jednak to zrobisz to szybko zrób do czego się zobowiązałeś, byś mógł się uwolnić. 

Jeśli musisz coś zrobić to zrób to szybko.
Gdy przyjdzie czas, powstań, nie bądź ostatni, idź szybko do domu i nie postępuj lekkomyślnie!
Syracha 32:11

Szybko ureguluj sprawy ze skarżącym cię do sądu, gdy idąc tam, jeszcze jesteś z nim w drodze, żeby czasem skarżący nie przekazał cię sędziemu, a sędzia słudze sądowemu, i zostałbyś wtrącony do więzienia.
Mateusza 5:25

Bądź powolny w przyjmowaniu zobowiązań na siebie, ale bądź szybki w ich wypełnianiu.
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz