poniedziałek, 24 lipca 2017

Kto stworzył ludzi Bóg czy Bogowie?Ponieważ księga Rodzaju opisując stwarzanie naszego świata, pisze o Bogach (Eloim) w liczbie mnogiej, a nie o Bogu (El) w liczbie pojedynczej, więc pojawiają się osoby, które sieją zamieszanie po to, by osłabić wiarę w Boga najwyższego (El Eljon). Powiedzą ci, że Bogowie mieli w Eden laboratorium genetyczne, a my jesteśmy wynikiem ich badań „naukowych”. To są bardzo naiwne projekcie opierające się na naiwnym przekonaniu, że dzisiejsza nauka idzie prawidłowym, najlepszym, a nawet boskim torem rozwoju. To jest naprawdę naiwne, przypuszczać, że dzisiejsza nauka jest tak rozwinięta, że można jej terminologią wyjaśnić procesy jakie miały miejsce w świecie Bogów. 

Jako klin wykorzystują tekst z księgi rodzaju, zwracają uwagę, że Bóg występuje tam w liczbie mnogiej, ale nie dostrzegają szczegółu, że czasowniki opisujące działanie tych Bogów są w liczbie pojedynczej. Wygląda to mniej więcej tak:

Na początku Bogowie stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Tchnienie Bogowie unosiło się nad wodami. Wtedy Bogowie rzekł: 
- Niechaj się stanie światłość! 
I stała się światłość. Bogowie widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bogowie światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 
Rodzaju 1:1-5

Zastanówmy się więc, czy Bogowie stwarzali, czy Bóg Najwyższy?

Chociaż tłumacze liczbę mnogą Bogowie uparcie tłumaczą na liczbę pojedynczą Bóg, to jednak dość uczciwie oddają relację ze stworzenia człowieka:


A wreszcie rzekł Bogowie: 
- Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! 
Rodzaju 1:26 

To jednak nas nie uspokaja, przeciwnie może budzić jeszcze większy niepokój. 

Jak zwykle odpowiedź jest w Nowym Testamencie, spisanym po tym jak Chrystus powiedział, że przyszedł dać świadectwo prawdzie (Jana 18:37).

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Kolosan1:15-17

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
Jana 1:3

Bóg jako pierwsze swoje stworzenie powołał do życia Syna, którego dziś nazywamy Jeszu. Razem z nim, powołał do życia kolejne istoty, które także bywały nazywane Synami Boga lub Bogami (Elohim). Bóg Najwyższy przez swego pierworodnego Syna i pozostałych Elohim stworzył ludzi.

Można to lepiej zrozumieć na przykładzie króla, który postanawia zbudować świątynię. Gromadzi potrzebne środki na ten cel i powołuje do tego zadania głównego architekta, a ten zatrudnia kierowników budowy, ci zatrudniają zwykłych ludzi. Czy Król może powiedzieć, że zbudował świątynię? Oczywiście, może nawet powiedzieć, że sam ją zbudował, bo żaden inny król nie dołożył się do tej budowy. Gdyby jednak spytać o szczegóły, to okazałoby się, że król osobiście nie postawił żadnej cegły, robili to opłacani przez niego ludzie. 

Dokładnie tak było z królem Salomonem, choć nikt nie podejrzewa go o osobistą pracę przy budowie świątyni, to jednak nikt też nie protestuje gdy czyta, że Salomon zbudował świątynię. 

On znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba. Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom. 
Dzieje 7:46,47

W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Iszraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Iszraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana. Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. 
1 Królewska 6:1,2

Dokładnie tak samo wygląda relacja spisana przez Mojżesza o stworzeniu świata. Dowiadujemy się o działaniu Bogów (Synów Bożych) jakby byli jednym Bogiem ponieważ działali z woli swego Ojca i dzięki jego mocy mogli tego dokonać. Słusznie Bogu najwyższemu należy się chwała, gdyż wszystko co zaistniało stało się dzięki Niemu. Bez Boga Ojca nie byłoby Synów Bożych ani ludzi. To że Bóg do stwarzania posłużył się swoimi Synami (Bogami) w niczym nie umniejsza faktu, że to On jest głównym Stwórcą i bez jego mocy oraz woli nie byłoby nie tylko ludzi, ale też aniołów. 

Zasada z listu do Koryntian obowiązuje wszystkich, którzy coś mają od kogoś. Obowiązuje więc nie tylko ludzi, ale też Synów Bożych. Jedynie Bóg Najwyższy jako źródło wszystkiego tej zasadzie nie podlega. 

...niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.
1 Koryntian 4:6,7
____________________
Krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Trzeba być bardzo wnikliwym aby zbadać tak złożony temat,ale ta cecha może pomóc,aby nas nikt nie zwiódł,dobra robota bracie.

    OdpowiedzUsuń
  2. 26 A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Ks. Rodzaju 1: 26, 27

    Jest pewna grupa ludzi która twierdzi, że jest to figura stylistyczna, i jest także druga grupa ludzi która twierdzi o trójcy. : „Rzekł Bóg [Elohim]: ‛Uczyńmy’”, nie znaczy to wcale, że Bóg rozmawiał ze sobą samym. Albo, że jest trójcą, trójjedynym bogiem. To jest błąd w odczytywani i zrozumieniu słowa elohim. W tym artykule jest konkretnie wykazane. Kiedy Bóg (Elohim) powiedział: „Uczyńmy”, ,zwracał się co najmniej do jednej odrębnej osoby, w niewidzialnych niebiosach. Można by rzec do zaproszenia przy stwarzaniu człowieka zaprosił usługujących Mu aniołów. Z tej całej rodziny niebiańskiej miał pierwszeństwo Syn Boży. Ponieważ ten pierworodny niebiański Syn był „obrazem” swego niebiańskiego Ojca.

    On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Kolosan1:15-17

    OdpowiedzUsuń