środa, 5 kwietnia 2017

Jak wymazać swoje grzechy?

Jak wymazać swoje grzechy? To jest pytanie z serii, jak dostąpić zbawienia, bo wymazanie grzechów jest wstępnym etapem, wchodzenia na drogę prawdy, prowadzącej do zbawienia, które z kolei służy chwale Boga Ojca przez działalność Syna.

Dzieje 10:43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Dzieje 2:37-41 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was 
zanurzy się w imię Jeszu Pomazańca na odpuszczenie grzechów waszych, i weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali zanurzeni I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Dzieje 22:16 Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!

Zapraszam na:
http://www.jeszu.pl/
https://www.facebook.com/krzysztof.krol.56027
https://www.instagram.com/pomazancowy/
https://twitter.com/Pomazancowy

Pozdrawiam
Krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz