wtorek, 18 kwietnia 2017

Czy choroby są karą za grzech?


Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: 
– Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? 
Jeszu odpowiedział: 
– Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże. 
Jana 9:1-3

To znaczy, że nie wszystkie choroby są wynikiem grzechu. Takie bowiem przekonanie mieli dawni Izraelici. Uważali, że choroba lub nawet przedwczesna śmierć była wynikiem grzechu. Faktycznie niektóre fragmenty biblijne wydają się potwierdzać taką możliwość, ale z tych słów Pana naszego Jeszu wynika, że nie każda choroba jest wynikiem grzechu. Życie w grzechu sprawia, że człowiek przestaje być pod ochroną Boga (dzieje 26:18), dlatego jest całkowicie bezbronny wobec złej woli szatana, ale słudzy Boży, w tym także należący do Pomazańca Jeszu, należą do Boga i podlegają jego ochronie.

Dlatego uzdrowienie pewnej kobiety Pomazaniec Jeszu nazwał uwolnieniem z mocy szatana:
Córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?
Łukasza 13:16
  
Wiemy, że szatan żąda poddawania próbie sług Bożych 

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. 
Łukasza 22:31,32Bardzo szczegółowo Biblia omawia przykład Hioba (księga Hioba), który nie został ukarany chorobą z powodu grzesznego życia, ale na próbę. Próbie poddał go szatan, ale za zgodą Boga, dlatego niektórzy używają skrótu myślowego twierdząc, że to Bóg poddaje próbie skoro wyraził na nią zgodę. Faktycznie jednak Bóg nikogo nie kusi, ani nie sprowadza na nikogo cierpienia (Jakuba 1:13). Za wszelkim cierpieniem stoi szatan. Władzy jego podlegają ludzie spełniający jego wolę, ale w przypadku sług Bożych, którzy są pod opieką aniołów, szatan musi dostać przyzwolenie na próbę (Hioba 1:12; 2:6). Tak było w przypadku Hioba i wielu innych sług Bożych.

Niewidomy od urodzenia nie był widocznie pod Bożą ochroną skoro urodził się niewidomy, albo Bóg pozwolił szatanowi na skrzywdzenie tego dziecka, by później wyrwać go z mocy szatana i okazać swoją dobroć. Na przykładzie tego człowieka widzimy co może nas czekać gdy nie będziemy zabiegali o Bożą ochronę, ale też widzimy, że Bóg przez swego Syna Jeszu może nas uwolnić z mocy szatana. Dzięki temu niewidomemu od urodzenia widzimy ile możemy zyskać będąc poddanymi królestwa Bożego. Taki tez sens maja słowa naszego Pana:

Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże.
Jana 9:3

Dzięki temu, że na tym świecie istnieją choroby, a także głód i wojny bardziej ludzie doceniają wartość nadchodzącego rządu Chrystusa. Syn Boży pojawiając się na Ziemi jako człowiek, dał przedsmak swojej woli, uzdrawiał chorych i karmił głodnych. Skoro będąc człowiekiem potrafił zatroszczyć się o ludzi, to tym bardziej będzie w stanie zapewnić ludziom szczęśliwe życie będąc Królem z woli Boga Ojca. 

Choroby nie są woli Boga, nie są też karą za grzech. Jednak człowiek grzeszny nie korzysta z ochrony Bożej, gdyż z własnej woli stał się własnością szatana i ten może z nim robić co chce. Słudzy Boży jeśli chorują to są poddawani próbie, która ma przesiać wiernych sług od chwiejnych. 

Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
Objawienie 2:10
____________________
Krzysztof pomazańcowy

Ps. Choroby wieku starczego są łagodnym sposobem przygotowania nas na śmierć. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz