środa, 9 września 2015

Władza, która nie pochodzi od Boga


Człowiek ma prawo się bronić, gdy zostanie napadnięty i ma prawo, a czasem obowiązek bronić innych. Czym innym jednak jest obrona, a czym innym wymierzanie sprawiedliwości, którą dawniej nazywano zemstą. Wymierzanie sprawiedliwości polega na ściganiu i ukaraniu winowajcy. O tego rodzaju działaniach Nowy Testament wyraźnie pisze by pozostawić to Bogu. Pismo nawet zachęca do tego by wyświadczać dobro osobom, które są do nas wrogo nastawione.

„Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go." Rzymian 12:17-19

Nasz nieprzyjaciel może nam szkodzić na wiele różnych sposobów, na przykład obgadując nas, lub szkodząc naszym interesom, wówczas mamy nie odpłacać złem za zło. To znaczy, że nie mamy planować wyrządzenia komuś czegoś złego w zamian za to, że on nam coś złego wyrządził. Najczęściej dotyczy to spraw, które nie są przestępstwem z punktu widzenia prawa świeckiego. Co innego jednak, gdy mamy do czynienia z poważnym przestępstwem, które jest karane przez państwo. Wówczas możemy bronić się korzystając z pomocy legalnej władzy. Do tego celu bowiem Bóg powołał władców. 

„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (…) Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.” Rzymian 13:1,4

Skoro władza jest narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary to znaczy, że możemy z jej obrony korzystać i wówczas sami nie mścimy się tylko pozostawiamy to narzędziu Bożemu. Dlatego nie musimy brać do siebie osobiście nakazu z księgi Rodzaju 9:6. 

„Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego…” Rodzaju 9:6

Skoro Bóg powołał do wymierzania sprawiedliwości władców to znaczy, że do nich odnosi się ten nakaz w pierwszej kolejności. Niestety dzisiejsza władza zwłaszcza w Europie zabrania wykonywania kary śmierci a to znaczy, że w sposób jawny występuje przeciw Bogu. Nie znaczy to jednak, że sami mamy wymierzyć sprawiedliwą karę. Nadal zemsta należy do Boga. 

Co gorsza czasem zdarza się że to legalna władza jest źródłem niesprawiedliwego prześladowania. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy ludzie nadużywają swojej pozycji. 

„A Jeszu przywołał ich do siebie i rzekł: ‘Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę’.” Mateusza 20:25

Nawet władze dopuszczone przez Boga mogą nadużywać swojej władzy. My dziś żyjemy w takich czasach, gdy władza jest ustanawiana nieco inaczej niż za czasów Pawła. Czy nadal jest z woli Boga? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ księga Objawienia dopuszcza inną możliwość. Opisuje czasy, gdy władca świata nie będzie miał władzy od Boga tylko od szatana. 

„Pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: ‘Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?’ A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.” Objawienie 13:4

Ten przykład pokazuje, że na pewien czas może światem zawładnąć ktoś mający władzę od szatana, a nie od Boga. Bardzo ważne by to dostrzec, ponieważ gdy bestia obejmie władzę może powoływać się na list do Rzymian, twierdząc, że nie ma władzy innej jak tylko od Boga i w ten sposób uprawomocni swoje zbrodnie. 

Wcześniejsi władcy rządzili z woli Boga a mimo to i tak prześladowali sług pomazańcowych. Działo się tak, ponieważ byli upici winem Wielkiej Nierządnicy (Objawienie 18:1-3,24). Tym razem władza będzie pochodziła bezpośrednio od szatana i Bestia wypowie wojnę sługom pomazańcowym. 

„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.” Objawienie 13:7-10

Proroctwo mówi, że Bestia będzie walczyć przeciw świętym, ale nic nie mówi, że święci będą walczyć. A ponieważ z góry jest przewidziana porażka, więc stawianie zbrojnego oporu nie będzie miało sensu. Jedyne co będziemy mogli zrobić to się ukryć z zapasem żywności na 42 miesiące. Jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ wiemy, co się wydarzy w przyszłości. 

Wiemy też że śmierć będzie dla nas tylko chwilowym odpoczynkiem a my zostaniemy pomszczeni (Objawienie 14:13).

„I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.” Objawienie 19:19-21
__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

 1. Tu Krzysztof należy brać pod uwagę jeszcze jeden wątek. Ucieczka, spryt, inteligencja, przezorność - to elementy, jak najbardziej potrzebne w czasach, kiedy będzie rządzić zwierzę. Wymaga to wiedzy, jak się do tego przygotować.

  Wiemy, że pokonanie zwierzęcia ma nastąpić. Nie wiemy natomiast czy wojsko Chrystusa, to tylko postacie duchowe, czy również albo tylko - słudzy Boży na ziemi lub/i narody do tego natchnione.

  Jeżeli będą w tym brać udział słudzy Boży na ziemi, to potrzebna będzie nie tylko umiejętność kamuflażu, ale również: walki i cały zasób wiedzy z tym związany.
  Czyli musi nastąpić czas w okresie 42 miesięcy, kiedy powstanie siła zdolna do wygrania ze zwierzęciem.

  Biblia mówi o pierwszym etapie pokonania sług Bożych, ale nie wiemy w szczegółach, kto dokładnie pokona zwierzę. Kim dokładnie są wojska Boga.

  Możliwe, że są to tylko postacie duchowe. Ale tego nie wiemy na 100%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brałem taką możliwość pod uwagę, ale dziś jestem pewien, że to nie nasza wojna.
   "A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior." Objawienie 19:14

   Usuń