sobota, 19 września 2015

Antychryst i nowe zadanie.

Pierwszy temat.
Z przyjemnością informuję, że można już zamawiać książkę „Wiele twarzy antychrysta” z serii "Słowo na dziś”, czyli tom 5. Wersję drukowaną można nabyć w kilku miejscach i oczywiście pisząc do mnie bezpośrednio też. Numer 5 ma sporo informacji o państwie żydowskim, które udaje Izrael. Jest też kilka tematów związanych z błędami świadków Jehowy i sporo tematów dotyczących życia codziennego sług pomazańcowych. Przypominam poniżej spis treści a także spis wersetów użytych w książce. Ten spis bardzo pomaga, gdy chcemy znaleźć informacje na temat konkretnego wersetu biblijnego. Na koniec zamieściłem pytanie/zadanie.

Podaję linki gdzie można kupić książkę:
Sklepland
Sklep IRD Poland
Bartersi - z przesyłką wychodzi najtaniej

SPIS TREŚCI:
Wstęp................................................................................................. str. 3
Co robić gdy wybuchnie wojna?....................................................... str. 4
Czy chcesz umierać za Babilon Wielki?........................................... str. 8
Kamień potknięcia........................................................................... str. 11
Nie mogę już znieść tych waszych... szabatów!.............................. str. 14
Wzywajcie Jego imię!..................................................................... str. 18
Równonoc u świadków Jehowy....................................................... str. 21
Radość serca jest życiem człowieka................................................ str. 24
Trzeci język..................................................................................... str. 27
Spraw ustom… drzwi i zasuwę!...................................................... str. 31
Izrael zniszczy Babilon Wielki........................................................ str. 36
Izrael – plac zabaw szatana.............................................................. str. 42
Władza nad poganami...................................................................... str. 42
Bądź wierny aż do śmierci............................................................... str. 49
Poganie po Armagedonie................................................................. str. 52
Izrael - bestia czasów końca............................................................ str. 57
Czy odwiedziłeś mnie, gdy byłem chory?....................................... str. 65
Na wszystko jest czas i wyznaczona godzina.................................. str. 68
To czyń, a będziesz żył!................................................................... str. 71
Ogień i robak.................................................................................... str. 76
Musimy dać się zbawić!................................................................... str. 80
Doceń uzdrowiciela......................................................................... str. 84
Leczenie to nie uzdrawianie!........................................................... str. 89
5 kłamstw świadków Jehowy na tematy medyczne......................... str. 93
Lokalny ośrodek czystego wielbienia.............................................. str. 97
Kult budynków czyli biznes świątynny......................................... str. 103
Dlaczego Jozue dostał nowe imię?................................................ str. 107
Jeszu pójdzie przed tobą, jak mówił JHWH.................................. str. 112
Kto zbawi Zbawiciela?................................................................... str. 116
Języki, kultura i królowie, czyli o czym nie wiedzą ŚJ?................ str. 119
Jak uwolnić dusze? …..…............................................................. str. 123
Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?............................ str. 125
Świątynia Boża.............................................................................. str. 132
Wiele twarzy antychrysta............................................................... str. 135
Znamię Bestii................................................................................. str. 138


NOWY TESTAMENT:
1 Jana 2:18 str. 132, 135
1 Jana 4:2,3 str. 135
1 Jana 5:7 str. 126
1 Koryntian 2:15 str. 74
1 Koryntian 3:16,17 str. 133
1 Koryntian 6:19 str. 133
1 Koryntian 10:13 str. 64
1 Koryntian 11:24 str. 21
1 Piotra 2:5 str. 133
1 Piotra 2:7,8 str. 12
1 Piotra 3:9-17 str. 10
1 Tesaloniczan 4:16-18 str. 50
2 Piotra 1:20 str. 82
2 Piotra 2:3 str. 90, 98
2 Tesaloniczan 2:3,4 str. 132
2 Tesaloniczan 2:8 str. 136
2 Tesaloniczan 2:8 str. 136
2 Tymoteusza 3:15,16 str. 77
Dzieje 1:8 str. 19
Dzieje 2:21 str. 19
Dzieje 3:1 str. 111
Dzieje 3:16 str. 96
Dzieje 4:10-12 str. 80
Dzieje 4:12 str. 82, 111
Dzieje 8:12 str. 111
Dzieje 14:9,10 str. 96
Dzieje 17:24 str. 97
Dzieje 17:26 str. 121
Efezjan 6:13-16 str. 34
Filipian 2:6 str. 134
Filipian 2:9-11 str. 111
Jakuba 2:13 str. 55
Jakuba 3:2 str. 29
Jakuba 3:6 str. 34
Jakuba 3:9-12 str. 35
Jana 1:18 str. 13, 113
Jana 1:45 str. 113
Jana 2:19 str. 103
Jana 2:19-22 str. 12
Jana 2:19-22 str. 133
Jana 2:21 str. 104
Jana 3:14 str. 20
Jana 5:46,47 str. 113, 115
Jana 8:44 str. 126
Jana 11:11-14 str 123
Jana 12:32,33 str. 20
Jana 15:6 str. 32
Jana 17:11,12 str. 62, 110
Jana 19:19-22 str. 20
Jana 19:32-36 str. 116
Łukasza 1:31 str. 110
Łukasza 2:11 str. 110
Łukasza 2:21 str. 110
Łukasza 5:31 str. 92
Łukasza 5:31 str. 93
Łukasza 5:31 str.91
Łukasza 8:16-18 str. 48
Łukasza 8:43 str. 66
Łukasza 10:25-37. str. 72
Łukasza 10:28 str. 74
Łukasza 11:42 str. 16
Łukasza 12:11 str. 100
Łukasza 12:47,48 str. 47
Łukasza 16:19-31 str. 75
Łukasza 19:12-27 str. 40, 46
Łukasza 19:17-19 str. 46
Łukasza 19:41-44 str. 105
Łukasza 19:45,46 str. 105
Łukasza 21:20,21 str. 4
Łukasza 21:5,6 str. 106
Łukasza 22:49,50 str. 8
Łukasza 24:27 str. 114
Marka 2:17 str. 91, 92
Marka 5:39 str. 123
Marka 9:41 str. 72
Marka 9:43,44,46,48 str. 33
Marka 9:47,48 str. 76
Marka 13:1,2 str. 106
Marka 13:22 str. 134, 135
Mateusza 1:21 str. 110
Mateusza 1:25 str. 110
Mateusza 5:3-11 str. 54
Mateusza 5:5 str. 54
Mateusza 5:6,7 str. 55
Mateusza 5:22, 3:10, 7:19 str. 33
Mateusza 6:12,14,15 str. 56
Mateusza 6:34 str. 70
Mateusza 9:12 str. 91
Mateusza 9:13 str. 16
Mateusza 9:24 str. 123
Mateusza 10:23 str. 4
Mateusza 10:28 str. 33,49,123
Mateusza 10:40-42 str. 72
Mateusza 13:24-30 str. 132
Mateusza 18:20 str. 102
Mateusza 21:21,22 str. 96
Mateusza 23:2 str. 100
Mateusza 23:13 str. 129, 130, 131
Mateusza 23:37 str. 62
Mateusza 24:1,2 str. 106
Mateusza 24:9 str. 9
Mateusza 24:16-20 str. 5
Mateusza 25:34-36,40 str. 66,72
Mateusza 25:41 str. 33
Mateusza 26:52 str. 9
Mateusza 28:19 str. 125,127
Objawienie 2:10 str. 50
Objawienie 2:10,11 str. 49
Objawienie 2:26 str. 49
Objawienie 2:26,27 str. 46,56
Objawienie 2:26-28 str. 51
Objawienie 3:9 str. 100
Objawienie 11:7 str. 63,57
Objawienie 11:11-13 str. 63
Objawienie 12:3,9 str. 59
Objawienie 13:1 str. 57
Objawienie 13:2 str. 59
Objawienie 13:3 str. 60
Objawienie 13:4 str. 61
Objawienie 13:5 str. 61
Objawienie 13:6 str. 62
Objawienie 13:7 str. 63
Objawienie 13:7-10 str. 144
Objawienie 13:8 str. 64
Objawienie 13:9,10 str. 64
Objawienie 13:15,16 str. 139
Objawienie 13:16 str. 143
Objawienie 13:17 str. 139
Objawienie 17:1,2 str. 37
Objawienie 17:6 str. 37
Objawienie 17:8 str. 39
Objawienie 17:8,11 str. 57
Objawienia 17:9-11 str. 58
Objawienie 17:11-14 str. 45
Objawienie 17:12 str. 58
Objawienie 17:13 str. 59
Objawienie 17:15 str. 57
Objawienie 18:4 str. 10
Objawienie 18:24 str. 38
Objawienie 19:15,16 str. 51
Objawienie 20:2,3 str. 54
Objawienie 20:4 str. 143,145
Objawienie 20:5,6 str. 145
Objawienie 20:6 str. 51,74
Objawienie 20:9 str. 50
Objawienie 20:10,14,15 str. 33
Objawienie 21:24 str. 41,122
Rzymian 6:23 str. 124
Rzymian 7:13 str. 32
Rzymian 10:6,7 str. 57
Rzymian 10:14,15 str. 19

STARY TESTAMENT:
1 Królewska 17:3,4 str. 139
1 Królewska 19:14,18 str. 137
1 Samuela 15:22 str. 16
Aggeusza 2:8 str. 140
Daniela 7:4-8 str. 59
Daniela 11:3 str. 131
Daniela 11:34 str. 131
Daniela 11:38 str. 62
Daniela 12:2 str 123
Daniela 12:4 str. 131
Izajasza 1:11-14 str. 14
Izajasza 1:13 str. 17
Izajasza 8:13-15 str. 11,13
Izajasza 8:14 str. 12
Izajasza 12:2 str. 113
Izajasza 12:4,5 str. 19
Izajasza 12:4-6 str. 18
Izajasza 12:6 str. 20
Izajasza 66:24 str. 76
Joela 3:5 str. 19
Judyty 16:17 str. 77
Koheleta 3:1 str. 68
Koheleta 3:1-8 str. 69
Koheleta 3:11 str. 69
Liczb 9:12 str. 117
Liczb 13:16 str. 107
Mądrości 2:23 str. 69
Mądrości 2:24 str. 32
Ozeasza 6:6 str. 15
Prawa 30:13 str. 57
Prawa 31:1-8 str. 113
Prawa 32:4 str. 120
Przypowieści 20:10,23 str.99
Psalm 34:20,21 str. 116,123
Psalm 34:22,23 str. 123,124
Psalm 34:23 str. 124
Psalm 40:6 str. 16
Psalm 51:16 str. 16
Psalm 110:1 str. 11
Psalm 118:22 str. 11
Rodzaju 4:3,4 str. 98
Rodzaju 11:7 str. 119
Rodzaju 11:8,9 str. 119
Syracha 6:8 str. 65
Syracha 6:10 str. 65
Syracha 6:16 str. 67
Syracha 7:17 str. 77
Syracha 7:35 str. 65,67
Syracha 11:10,11 str. 78
Syracha 19:11,12 str. 29
Syracha 19:13-15 str. 29
Syracha 19:16 str. 29
Syracha 28:12 str. 35
Syracha 28:14 str. 27
Syracha 28:15 str. 28
Syracha 28:16 str. 28
Syracha 28:17-20 str. 28
Syracha 28:19,20 str. 31
Syracha 28:21 str. 31
Syracha 28:22,23 str. 32
Syracha 28:23 str. 34
Syracha 28:24 str. 34
Syracha 28:25,26 str. 35
Syracha 30:21 str. 24
Syracha 30:22 str. 24
Syracha 30:23 str. 25
Syracha 30:24 str. 25
Syracha 30:25 str. 25
Syracha 38:1-4 str. 84,94
Syracha 38:4 str. 88,92,93
Wyjścia 12:46 str. 117

Drugi temat.
Tym razem proponuję dużo trudniejsze zadanie niż ostatnio. Bardzo proszę się postarać odnaleźć odpowiednik słów z księgi Mądrości w Nowym Testamencie. Oczywiście pisarz księgi Mądrości nie czerpał z Nowego Testamentu tylko było odwrotnie. Ktoś w Nowym Testamencie zaczerpnął terminologię z poniższego cytatu by przedstawić nam osobowość Zbawiciela. Oczywiście tłumacze nie uwzględniali tych wersetów, jako zgodnych i pochodzących od siebie, więc zastosowali swoja wersje tłumaczenia, co znaczy, że nie jest to podobieństwo słowo w słowo. Chodzi o sens wypowiedzi.

„Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.” Mądrości 7:25,26

__________________
krzysztof pomazańcowy

4 komentarze:

 1. Myślę,że chodzi o Chrystusa J.1:1-17 np.14 A Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas.
  I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen łaski i prawdy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Hbr 1:3 pau "(3) On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie Majestatu na wysokościach."

  OdpowiedzUsuń