wtorek, 22 września 2015

Świadkowie Jehowy żądają opłaty za grzech


Jeszcze słów kilka o ofierze krwi składanej przez świadków Jehowy. Wczoraj się rozpisałem postanowiłem, więc część myśli zostawić na dziś. Świadkowie lubią uzasadniać swoje działanie wyrwanymi z kontekstu wersetami. Spytaj ich, jakim wersetem uzasadnią pozywanie lekarzy lub szpitali do sądów, gdy te podadzą ich dzieciom krew. 

Okazuje się, że wycofują oskarżenia, gdy lekarze zgadzają się zapłacić im jakąś kwotę pieniędzy. Poniższy cytat jest z publikacji świadków Jehowy, „Świadkowie Jehowy - Głosiciele Królestwa Bożego”.

„Od roku 1985 W różnych rejonach USA wytoczono co najmniej dziesięć takich procesów, a pozwani często woleli rozstrzygnąć sprawę polubownie i zapłacić uzgodniona sumę, niż ryzykować, że sąd przyzna jeszcze większe odszkodowanie.”

Nie wiem jak to nazwać. Przyjęło się mówić na to odszkodowanie, sprawdziłem więc co to jest odszkodowanie.

Odszkodowanie – świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Funkcja odszkodowania.
Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną – stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.” 
Źródło: Wikipedia

Czy naprawdę świadkowie Jehowy uważają, że pieniądze wyrównują stratę? To wystarczy zapłacić i nic się nie stało? A co na ten temat mówi Pismo Święte albo jak na to zapatruje się Bóg? Zdaniem świadków transfuzja to grzech przeciw Bogu, a nie przeciw człowiekowi. Jak mają zamiar przelać Bogu to swoje odszkodowanie? Czy odszkodowanie pieniężne wymazuje grzech? Od kiedy? Odszkodowania mogą rekompensować straty poniesione przez ludzi. Mój byk zabił sąsiadowi osła, więc zapłacę mu odszkodowanie za osła, on sobie kupi nowego lub zostawi pieniądze. 

Świadkowie Jehowy upierają się, że jest tylko jedna zapłata za grzech i jest nią śmierć. Przyrównują przymusową transfuzję do gwałtu, a za ten czyn prawo mojżeszowe też przewidywało śmierć. Czyżby świadkowie nie trzymali się tego, co głoszą? Natomiast jedynym okupem za grzech jest ofiarna śmierć naszego Pana Jeszu. Dlaczego świadkowie nie zadowalają się tym okupem z nieba tylko wyznaczają dodatkowe opłaty? Jeśli lekarz dopuścił się zbrodni to czy jego pomazańcowy okup nie obowiązuje? 

Dalej w książce „Świadkowie Jehowy - Głosiciele Królestwa Bożego” czytamy:
„Świadkowie Jehowy są w pełni zdecydowani przestrzegać Boskiego zakazu co do krwi. Woleliby nie pozywać lekarzy przed sądy, ale w razie potrzeby to czynią, żeby nie narzucano im metody leczenia, która ze względów etycznych jest dla nich nie do przyjęcia.”

Jeśli dobrze się zastanowimy nad tym uzasadnieniem to pozywanie lekarzy jest sposobem zastraszania ich. To jest nic innego jak obrona przez atak połączona z zemstą. Nie zrobiłeś zgodnie z naszą wolą to teraz za to zapłacisz, a przy okazji twój przypadek będzie postrachem dla innych lekarzy. Taki sens ma skarżenie lekarzy za to, że ratowali życie ich dzieci, za pomocą transfuzji krwi. Bez trudu dostrzeżemy tu kilka złamanych zasad biblijnych i nie mam na myśli Starego Testamentu tylko Nowy. Przede wszystkim Chrystus nie uczył atakować ludzi, wzbudzać w nich strach, włóczyć po sądach. Przeciwnie. Uczył postępowania dokładnie odwrotnego. 

„Stawajcie się miłosierni, tak jak wasz Ojciec jest miłosierny. „Ponadto przestańcie osądzać, a na pewno nie będziecie osądzeni, i przestańcie potępiać, a na pewno nie będziecie potępieni. Uwalniajcie, a będziecie uwolnieni.” Łukasza 6:36,37

„Bo nad tym, kto nie okazuje miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie tryumfuje nad sądem.” Jakuba 2:13

Pozywanie do sądów po dokonanym czynie, nie jest obroną, tylko dążeniem do ukarania, czyli jest zemstą. 

"Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go." Rzymian 12:19

I na koniec werset, który sam bez jakichkolwiek innych wersetów jest podstawą do wykazania, że świadkowie Jehowy nie stosują się do rad biblijnych. 

"Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi." Rzymian 12:18 

Czy pozywanie do sądów lekarzy jest zachowywaniem pokoju ze wszystkimi? Przecież to od świadków zależy czy zaskarżą lekarza, czy nie zrobią tego. Przecież żadem werset biblijny ich do tego nie zmusza, a wręcz przeciwnie wiele wersetów odradza taką mściwą postawę. 

"Porzuciwszy prostą ścieżkę, dali się wprowadzić w błąd. Poszli ścieżką Balaama – syna Beora – który umiłował zapłatę za popełnianie zła." 2 Piotra 2:15 (Judy 1:11)

__________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. "Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi." Rzymian 12:18. Oni nie zachowują pokoju ze wszystkimi tylko ze swoimi,np. ile ja wysłuchuję od starszego zboru w Radziejowie na Twój temat,że Jesteś odstępcą wrogiem Jehowy,jak taki poznał "prawdę" a teraz robi takie rzeczy to diabeł go opętał,ale najgorsze dla nich jest to,że doisz finansowo religijnych naiwniaków,kasa ma płynąć do organizacji Jehowy !!! Tak jak nie ma słowa w Biblii trójca(trinity) tak i nie ma słowa organizacja,podsumowując nie ma na świecie prawdziwej religii(organizacji) jest tylko prawdziwa wiara-ale Łk.18:8"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» " ma znaleźć wiarę a nie religię czy organizację.

    OdpowiedzUsuń