piątek, 7 sierpnia 2015

Wielka Nierządnica i Iluminaci


Dostałem zapytanie:
„Czym jest wg pana Nierządnica, a czym Bestia.
Krótko:
Nierządnica: .............................
Bestia: ...............................
tylko wymienić.”

Odpowiedziałem:
„To proste. Nierządnica to mała sekta kabalistów obecnie w USA (głównie sefardyjczycy).
Bestia to fałszywy Izrael (głównie aszkenazyjczycy). Dowody są w Biblii a wyszczególnione w moich książkach i artykułach.”

Dostałem kolejną wiadomość.
„konkretnie, nazwiska, chociaż jedno nazwisko osoby, która tworzy nierządnicę...”

Uznałem, że pytanie jest niepoważne. Biblia nie podaje nazwisk tylko traktuje tą grupę, jako zbiorowość. Jeden twór, choć działający na przestrzeni wielu set lat. Nie znaczy to jednak, że nie można ustalić kilku nazwisk choćby z doniesień prasowych i historii. Nie będzie to jednak wynikało z samej Biblii, choć szczegóły w niej zawarte rzucają dużo światła na ten temat. Wielka Nierządnica jest powiązana ze światem handlu lądowego i morskiego a także ze światem rozrywki i oczywiście z wielkimi politykami nazywanymi w Biblii królami. Przyjrzyjmy się temu co mówi Pismo Święte.

„Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: 'Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu'.” Objawienie 17:1,2

„A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.” Objawienie 17:18

W kolejnym 18 rozdziale czytamy o wyroku na tej Nierządnicy. Pojawia się wzmianka o kupcach. 

„Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.” Objawienie 18:3

„A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje.” Objawienie 18:11

Upadek Nierządnicy opisany w księdze Objawienia będzie oznaczał koniec ładu finansowego, jaki obecnie znamy gdyż kupcy będą biadać z powodu jej upadku. 

„I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.” Objawienie 18:22

Jak widzimy Wielka Nierządnica straci tez wpływy w świecie rozrywki. 

„I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody.” Objawienie 18:23

Werset 23 informuje nas o upadku Iluminatów. Przestaną istnieć lub przejmie ich ktoś inny. Obecnie są narzędziem Wielkiej Nierządnicy przez nią powołanym do istnienia. Słowo Iluminacja to właśnie światło (od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati). „I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie” można uznać, że Iluminaci opuszczą Wielką Nierządnicę lub że ona sama zgaśnie. Ten werset zdaje się nam sugerować to ostatnie, że Nierządnica jest źródłem tego pozornego światła. To by mogło znaczyć, że Iluminaci to synonim Wielkiej Nierządnicy.  

Werset 23 informuje nas także, że Nierządnica posiada własnych kupców, ale o ich wpływach księga Objawienia mówi już w czasie przeszły. Ciekawe, że proroctwo wspomina także o czarach. Taka wzmianka może wydawać się w XXI niepoważna, ale warto pamiętać, że istnieje kabała żydowska, czyli magia wywodząca się jeszcze ze starożytnego miasta Babilon zresztą z tego powodu też Wielka Nierządnica bywa nazywana Wielkim Babilonem. Kabała w dzisiejszych czasach rośnie w siłę i jest bardzo popularna w kręgach polityków i pseudo artystów. Oprócz czarów robionych z nieistniejącymi pieniędzmi istnieją też czary w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Faktycznie jest to zakamuflowany satanizm. 

„I w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” Objawienie 18:24

Zabijanie sług pomazańcowych rozpoczęła Wielka Nierządnica jeszcze w starożytnym Jeruzalem i przez wieki całe aż do dnia dzisiejszego podsycała finansowo prześladowania wyznawców Chrystusa. Jak się przyjrzymy historii świata to za wszystkimi wojnami stała Wielka Nierządnica. Państwo islamskie nazywane kiedyś Kalifatem było prawie przez cały okres swego istnienia wspierane finansowo, intelektualnie i logistycznie przez wielką Nierządnicę. Arabowie zajęli Hiszpanię dzięki zdradzie sefardyjskich żydów. W tym miejscu warto wspomnieć o sefardyjskim uciekinierze z Hiszpanii i Portugalii, który został wielkim doradcą i finansistą sułtana Selima II. Nazywał się Józef Nasi (Józef Nassi, João Miquez, Yasef Nassi). Wywoływał wojny w całej Europie i nawet miał wpływy na polską politykę. 

Z historii XX wieku warto sprawdzić, które banki finansowały Lenina, Stalina i Hitlera by ze zdziwieniem odkryć, że wywodzą się one z tego samego środowiska. Są to ukrywane przed nami fakty. Oczywiście banki to tylko narzędzie w rękach Wielkiej Nierządnicy, wino którym upija władców i całe narody. Nawet dzisiejsze działania państwa islamskiego są wspierane przez Wielką nierządnicę.

Śledząc wnikliwie historie i aktualne doniesienia prasowe można dostrzec wpływy i powiązania Wielkiej Nierządnicy z politykami, artystami, i biznesmenami (kupcami) ale to potrwa już niedługo. Ja osobiście zajmuje się badaniem Pism Świętych a nie doniesień prasowych ale są osoby które dostrzegły te powiązania mimo, że niewiedzą tego o czym ja piszę, nieznaną i nie rozumieją proroctw biblijnych a mimo to dostrzegają obecną przyjaźń świata artystycznego, politycznego i biznesowego. Tym co te więzi zespala są ludzie jednej konkretnej narodowości. Pada w tych doniesieniach sporo nazwisk, więc jeśli ktoś bardzo chce może sam sobie je wyszukać. Na początek badań polecam zestawienie informacji zawartych na stronie Wolna Polska a także artykuł Roberta Brzozy "Iluminaci - religia satanistyczna". 
__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

 1. Panie Krzysztofie biblijny język proroczy należny tłumaczyć sama biblia i znakami tam zawartymi, inaczej - biblię tłumaczymy biblią. Apostoł Jan ujrzał Wielką Nierządnicę i zdumiał się bardzo czyli zdziwił. Czy to nie dziwne?? W Starym Testamencie ma pan odpowiedzieć czym, jest a raczej kogo Bóg nazywa nierządnica i nierządem - otóż jest to przeciwieństwo panny czystej z przypowieści - oblubienicy Chrystusa - jego prawdziwego Kościoła . I stad zdumienie Jana - ja tez bym się zdziwił gdybym doznał wizji, w której ową NIERZĄDNICA jest "organizacja" która dumnie zwie siebie samą jedynym prawdziwym Kościołem, a która uprawia na szeroka skale bałwochwalstwo - i własnie to jest proroczy nierząd - i tym bałwochwalstwem otumaniła wszystkie niemal narody. Dobitniej podkreśla to jeszcze jeden cytat odnoszący się do wielkiego Babiolonu jako macierzy (Matki) nierządnic i obrzydliwości ziemi. A czyż Kościól Katolicki nie zwie sam sie Matką Kosćiołow?? Czyli skoro i KK i jego córki matki (religie protestanckie) są nazywa nierządnicami w Apokalipsie to jakis tego jest powód. Jaka maja one wspólną cechę. Otóz jest jedna , równiez napiętnowana przez Objawienie jako znamie bestii - przeciwieństwo znaku Boga na czole jego prawdziwych wyznawców. Jest to pogańska, niebiblijna wiara w Trójce Sw - chyba jedyna wspólna cecha owych religii - gdzie pod rzekomym płaszczykiem wiary w Boga Ojca, Jezusa oraz Ducha - zaślepieni wierni, nie czytający Biblii oddają bałwochwalczą cześć demonom.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Biblia sama się tłumaczy panie Jack, poznał pan jeden artykuł a tymczasem w innych pokazuję wyraźnie że to pan nasz Jeszu i jego apostołowie naprowadzają nas na powiązanie Wielkiej Nierządnicy z sefardyjskimi bankierami. Proszę zapoznać się z innymi dowodami w tym aktualnym temacie nie powołuje się na argumenty które już opisałem wcześniej żeby się nie potarzać.

   Pokrótce tylko wspomnę że nazwa Babilon Wielki bierze się z faktu że nierządnica bierze swój początek w czasach niewoli babilońskiej. pan nasz Jeszu powiązał ja z miastem Jeruzalem w którym mordowano wszystkich Bożych posłańców. Jan ma objawienie po jej zburzeniu i dlatego dziwi się że ona nadal istnieje. więcej w innych artykułach.

   Usuń