sobota, 14 grudnia 2019

Ponowne przyjście Chrystusa

Kiedy Chrystus zapowiedział zburzenie świątyni, apostołowie spytali, kiedy to będzie. Niestety przy tej okazji zadali też dwa kolejne pytania, być może myśląc, że dotyczą tego samego momentu, a Pan udzielił szczegółowej odpowiedzi, na wszystkie nie robiąc wyraźnego rozgraniczenia, na które pytanie odpowiada. Dziś, mimo że dawno doszło do zburzenia świątyni, nadal czekamy na powrót Pana i na koniec eonu (czasu). Zgodnie z Jego obietnicą do zburzenia doszło za życia jednego pokolenia, ale czy dziś mamy spodziewać się powtórzenia tych samych znaków, czy raczej to, co się spełniło na Jeruszalem, dotyczyło tylko tamtego wydarzenia? To jeden z głównych problemów poruszony w niniejszym filmie.

Inny problem to rozróżnić przyjście Pana w różnych okresach. Nie popełniajmy błędu judaizmu i nie spodziewajmy się tylko jednego przyjścia. Im wydawało się, że Jak Mesjasz przyjdzie to od razu przejmie władzę na świecie, a tymczasem Jego pierwsze przyjście było po to, by oddać za nas swoje życie i wykupić z niewoli grzechu. Ich brak zrozumienia sprawił, że zabili Mesjasza, zamiast go przyjąć.

Z opisów proroczych wynika, że najbliższe przyjście Pana będzie widzialne w obłokach i nie będzie polegało na życiu na ziemi. Są jednak opisy mówiące, że na ziemię przyjdzie i będzie tu jadł i pił dlatego warto przyjrzeć się tym różnym przyjściom, by nie popełnić błędu judaizmu i nie spodziewać się tylko jednego przyjścia. O tym mówi właśnie poniższy film.
Zapraszam do obejrzenia.
Krzysztof 1 komentarz: