czwartek, 14 kwietnia 2016

Zaświaty w Nowym Testamencie


Biblia mało wspomina o stanie umarłych po śmierci. Miejsce, do którego zmierza duch i dusza po śmierci, Stary Testament nazywa Szeolem i Awaddonem. Nowy Testament używa słowa Hades i Abysson. Wiemy, że Hades jest odpowiednikiem Szeolu, ale czy Abyson jest odpowiednikiem Awaddonu? Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ królem Abyssonu, według księgi Objawienia, jest Awaddon.

„Mają nad sobą króla - Posła Czeluści; imię jego po hebrajsku: AWADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON.” Objawienie 9:11

Król Awaddon to po prostu król Zniszczenie, bo tak tłumaczy się zarówno słowo Awaddon, jak też greckie Apollyon. W tym przypadku znaczenie słowa jest ważniejsze od jego brzmienia. Słowa te są synonimami słowa howah czyli zniszczenie, ruina. Świadkowie Jehowy oddają cześć bogu o imieniu Je-howah, czyli „to jest niszczyciel” i twierdzą także, że Awaddon z księgi Objawienia jest Chrystusem czyli także niszczycielem. Trzeba jednak przyznać, że świadkowie Jehowy są kompletnie nieświadomi tej harmonii występującej w ich kulcie. Problem świadków Jehowy zasługuje na omówienie w oddzielnym temacie, teraz przyjrzyjmy się zaświatom w Nowym Testamencie.

Poseł Czeluści w powyższym cytacie to nic innego jak Poseł (anioł) Abyssonu. Słowo to ma wywodzić się od czegoś bez dna, stąd tłumaczenie na Otchłań lub Czeluść. Abysson jest więc szeolem tak głębokim, że aż nie mającym dna, czyli końca. Musi w tym momencie nam się to skojarzyć z wiecznym ogniem jako karą, czyli z czymś, co także nie ma końca. Czy mamy te słowa traktować dosłownie czy raczej jako wyraz ogromu czekającej kary? 

Miejsc w Nowym Testamencie, w których pojawia się słowo Abysson jest 9. Warto zapoznać się z nimi wszystkimi.

„A Jeszu zapytał go: ‘Jak ci na imię?’ On odpowiedział: ‘Legion’, bo wielu złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jeszu, żeby im nie kazał odejść do Czeluści.” Łukasza 8:30,31

„Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? - oczywiście po to, by Pomazańca stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Czeluści? - oczywiście po to, by Pomazańca wyprowadzić spośród umarłych.” Rzymian 10:6,7

„I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści.” Objawienie 9:1

„I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.” Objawienie 9:2

„Mają nad sobą króla - Posła Czeluści; imię jego po hebrajsku: AWADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON.” Objawienie 9:11

„A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.” Objawienie 11:7

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” Objawienie 17:8

„Potem ujrzałem Posła (anioła), zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.” Objawienie 20:1

„I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.” Objawienie 20:3

Wszystkie te wersety są ciekawe, ale niejednoznaczne. Warto im się przyjże bliżej. Jeśli Pan nasz Jeszu pozwoli zrobimy to w najbliższych dniach.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz