niedziela, 20 grudnia 2015

Judaizm splamiony krwią proroków


Kiedy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie zło dzieje się na ziemi, jak wiele osób cierpi w straszliwy sposób, jest niewolnikami, albo zabijanych dla zysku lub na ofiarę, wówczas doceniamy wartość obietnicy przyjścia królestwa Bożego na Ziemię. Żyjemy w narodzie, który nie do końca zadaje sobie sprawę, co dzieje się na świecie, ile jest zła. Wydaje nam się, że życie jest spokojne, a czasy bezpieczne; tymczasem nawet w naszym spokojnym kraju tysiące osób giną bez śladu, a inne tysiące popełniają samobójstwo. 

Pomijając problemy natury psychicznej większość zła bierze się z presji Babilonu Wielkiego na nasze życie. Choroby, miłosne rozczarowania i śmierć byłaby niezależnie od tego kto i jak rządzi, ale nie byłoby wielu innych problemów, gdyby nie Babilon Wielki czyli Wielka Nierządnica. Biblia o jej zbrodniach pisze:

„Bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.” Objawienie 18:5
Jakie zbrodnie? 

„Wesel się nad nią niebo i święci, apostołowie i prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. (…) bo jej czarami omamione zostały wszystkie narody - i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” Objawienie 18:20,23,24

Rozdział 19 księgi Objawienie eksploduje radością z powodu upadku tej żydowskiej sekty i podaje kolejne jej grzechy.

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiący: ‘Allelu Ja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług’.” Objawienie 19:1,2 

Z tych wersetów widać, że zbrodnie popełnione na sługach pomazańcowych były inspirowane przez Wielki Babilon. Objawienie 18:20 podaje listę ofiar: prorocy, święci, apostołowie. Werset 24 informuje nas, że sekta ta jest odpowiedzialna za krew nie tylko świętych i proroków, ale wszystkich zabitych na Ziemi. Tymczasem pan nasz Jeszu wyjawił, kto jest odpowiedzialny za zabijanie proroków.

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych mówiąc: ‘Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków’. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w gehennie? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.” Mateusza 23:27-35

Pan nasz wspomina o konkretnych ludziach (wyznawcach judaizmu), ale mówi też o większej grupie tych, którzy nie dochowali wierności Bogu, bo przecież mu współcześni nie zabili Abla. Trudno tę grupę zdefiniować jednym słowem, skoro nawet Kain do niej był zaliczony, ale wyłania się określenia: plemię żmijowe, co wskazuje na duchowego ojca tych ludzi, którym jest szatan. 

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Jana 8:44

Widzimy wyraźnie, że odpowiedzialność za zabijanie proroków spada na niewiernych Izraelitów (Judejczyków). Dzięki tym wskazówkom nie mamy problemu ze zrozumieniem, że na tę samą grupę wskazuje księga Objawienia, gdy mówi:

„W niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” Objawienie 18:24

Babilon Wieki w dniach dzisiejszych to spadkobiercy dawnych faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Każdy, kto ich popiera, ma współudział w ich zbrodniach (Objawienie 18:4). 

Z tego powodu Kościół katolicki nie jest Babilonem Wielkim, a jedynie jego narzędziem. Ostatnio staje się to bardziej oczywiste, gdyż Watykan coraz jawniej deklaruje posłuszeństwo Wielkiemu Babilonowi. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do tekstu „Kościół rezygnuje z misji”.

Że system monetarny oraz judaizm są narzędziami w ręku Babilonu Wielkiego wiemy choćby z epizodu świątynnego. Zobaczmy, kto z kim trzymał i jakie postanowił podjąć kroki przeciw Pomazańcowi Bożemu.

„I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: ‘Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców’. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zdumiony Jego nauką.” Marka 11:15-18

Kiedy arcykapłani i uczeni w Piśmie dowiedzieli się, co zrobił Jeszu, postanowili go zabić. Jak przystało na plemię żmijowe postanowili być wierni swojemu prawdziwemu ojcu, szatanowi. Zniszczenie Jeruzalem i świątyni w roku 70 było wyrokiem, ale jednocześnie proroczą zapowiedzią większego zniszczenia, do jakiego dojdzie w dniach ostatnich. Mamy szanse być naocznymi świadkami tego większego wyroku, który będzie powodem do wielkiej radości dla wszystkich sług pomazańcowych. Świat będzie płakał, narody będą bezradne, ale my mamy podnieść swoje głowy. Im więcej proroctw się wypełni, tym bliżej będzie do powrotu Pomazańca Bożego Jeszu. 

„ A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” Łukasza 21:28
__________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Witam
    Troska naszego Pana Jeszu Pomazańca o czyste wielbienie Ojca jest wyraźna.Wyrzucając kupców ze świątyni nie obawiał się opini ówczesnych przywódców religijnych.Można powiedzieć dał nam wzór byśmy i my z siebie wyrzucili wszelkie naleciałości tego świata stając się czyści i nie przejmując się tym co ludzie powiedzą.

    1KOR 1;26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej14, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń