piątek, 18 grudnia 2015

Dowody działania Babilonu Wielkiego


Księga Objawienia wzbudza wiele zaciekawienia i kontrowersji. Luter miał ją odrzucić jako apokryf, ale podpowiedziano mu, że Babilon Wielki to kościół katolicki. Spodobała mu się taka interpretacja, więc uznał księgę za natchnioną. Jednak jedności w zrozumieniu tej księgi nigdy nie było ani w śród protestantów, ani wśród katolików. Co jakiś czas zmieniano jej interpretację, co dziś może stanowić pożywkę do krytyki wielkich kościołów chrześcijańskich.

Katolicy, którzy śmieją się ze świadków Jehowy, ponieważ ci twierdzą, że Chrystus króluje od roku 1914 powinni uderzyć się w piersi, gdyż ich święty Augustyn z Hippony twierdził, że to królowanie zaczęło się w chwili narodzin Chrystusa. Protestanci, którzy śmieją się z niespełnionych przepowiedni wyznaczających koniec świata również powinni zdawać sobie sprawę, że ich duchowi przywódcy także takie daty wyznaczali. Na przykład John Foxe opublikował w 1587 roku pierwszy protestancki komentarz. Tysiącletnie Królestwo wyznaczył na lata 300-1300 (w 1300 rozpoczęła się dominacja Imperium Osmańskiego i miała trwać do roku 1594). Tymczasem po tej dacie imperium osmańskie nadal zwyciężało. Dopiero Jan III Sobieski w roku 1683 zakończył tryumfalny pochód islamu. Samo imperium istniało do XX wieku, kilka lat dłużej niż Cesarstwo Niemieckie. Dlatego twierdzę, że metody jakimi katolicy i protestanci krytykują świadków Jehowy są demaskatorskie w stosunku do ich własnych religii.

Ani katolicy, ani protestanci nie mają jednej wykładni księgi Objawienia. Kościół katolicki miał ich tyle, że już przestał wyznaczać kolejne, by dalej się nie kompromitować. Dokładnie tak samo świadkowie Jehowy przestali wyznaczać daty końca tego systemu rzeczy. Protestanci w interpretacji księgi Objawienia najbardziej zgodni są w oskarżaniu Watykanu, że jest Babilonem Wielkim, ale w innych kwestiach już tacy zgodni nie są. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Babilon Wieki to imperium religii fałszywej, czyli wszystkich innych oprócz nich.

Jeśli jesteś uważnym czytelnikiem moich tekstów to wiesz, że według mnie Babilon Wielki to sekta żydowska. Nie wszyscy Żydzi tylko pewna mała grupa posiadająca potężne wpływy na świecie. Tak, jak pisze w księdze objawienia, Babilon Wielki uprawia nierząd z władcami Ziemi. Kościół katolicki był potężny w średniowieczu, ale nigdy nie miał dobrych stosunków z wszystkimi władcami Ziemi. Takie znakomite stosunki zawsze mieli i obecnie mają członkowie tej żydowskiej sekty. Cała światowa władza jest w ich rękach poprzez system gospodarczy oparty na walucie, którą tylko oni mogą produkować. Nawet rząd USA musi pożyczać u nich swoją własną walutę. Jest to grupa ludzi, która posiada władzę mimo, że oficjalnie nie jest władzą. Dokładnie tak, jak mówi o sobie Wielka Nierządnica z księgi Objawienia: „zasiadam jak królowa”, mimo że nie jest królową (Objawienie 18:7).

Ponieważ już omawiałem szczegółowo dowody, że to ta organizacja jest Babilonem Wielkim, więc teraz nie będę się powtarzał - chciałbym jedynie dostarczyć dodatkowych dowodów pozabiblijnych na istnienie dzisiaj takiej organizacji na świecie. Są ludzie, którzy widzą, że całym złem na ziemi kieruje jakaś organizacja. Znają i ujawniają bardzo ciekawe fakty, ale nie znając proroctw biblijnych nie wiedzą, że to było wcześniej przepowiedziane. Nie wiedzą też, co zdarzy się w niedalekim przyszłości z tą organizacją. Nawet nie potrafią jej dokładnie zdefiniować. Wiedzą tylko, że istnieje, bo dostrzegają jej działanie. W filmie, jaki poniżej prezentuję, autorzy najpierw za wszelkie zło obwiniają Anglię i USA, żeby na koniec bardziej precyzyjnie powiedzieć, że za wszystkim stoi system międzynarodowych bankierów. My potrafimy bardziej dokładnie określić, że system bankowy to narzędzie do zniewalania narodów i władców Ziemi, jakim posługuje się Babilon Wielki. Rozróżniamy tez, że są biznesmeni nazywani w Objawieniu kupcami, którzy krążą wokół Wielkiej Nierządnicy, by czerpać zyski z jej działań. W filmie przykładem takich kupców są Ford i Rockefeller. Ten drugi powołał do życia swój własny bank podczepiając go pod system Babilonu Wielkiego, a Ford wiedząc, kto faktycznie rządzi światem, korzystał na tym, ile mógł. Film kładzie duży nacisk na tych dwóch handlowców, co może być mylące, ale musimy być świadomi, że Babilon Wieki działa anonimowo i w tym tkwi jego siła. Objawienie jednak wspomina o istnieniu kupców współpracujących dla zysku z Babilonem. Werset 15 rozdziału 18 mówi o kupcach zewnętrznych, którzy bogacili się współpracując, z nim, a werset 23 o kupcach należących do Babilonu, którzy byli możnowładcami na Ziemi.

Zapraszam więc do obejrzenia tego filmu, bo dowody są mocne i całkowicie zgodne z tym, co znajdujemy w księdze Objawienia. Mam nadzieję, że film będzie pomocny w zrozumieniu aktualnych wydarzeń.

1 komentarz:

  1. WITAM
    Jeśli mogę wyrazić prywatne odczucie co do polityki tego świata - to jej nie cierpię.Ale tu chodzi o proroctwo biblijne i widzę, że mam nad czym pracować.Proszę zatem naszego Pana Jeszu aby takowego zrozumienia mi udzielił, bo zrozumieć znaczy też udzielić odpowiedzi.
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń