poniedziałek, 28 września 2015

Nie wszyscy, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.


Z wielkim zmartwieniem obserwuję w śród swoich internetowych znajomych judaizację poglądów chrześcijańskich. Z dnia na dzień widzę jak ulegają tradycji i zwyczajom odstępczego judaizmu. Zaczynają składać sobie życzenia z okazji judaistycznych świąt, z okazji szabatu, nawet zaczynają zapożyczać słownictwo z języka hebrajskiego. Część to robi gdyż odkryli, że z pochodzenia są Żydami inni błędnie zrozumieli słowa z listu do Rzymian 11:26:

„I w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael. Tak jak jest napisane: „Wyzwoliciel wyjdzie z Syjonu i odwróci bezbożne praktyki od Jakuba." Rzymian 11:26

Myślą że Paweł pisał o Izraelu cielesnym tymczasem wyraźnie wskazał na czym polega całość Izraela. Wystarczy się zastanowić nad tekstem by dostrzec, że werset jest wyrwany z kontekstu gdyż zaczyna się od słów „i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael”. Inne przekłady podają taką wersję „i tak cały Izrael będzie zbawiony”. Jest to dokończenie myśli zawartej w poprzednim wersecie. A co zawiera poprzedni werset?

„Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy — tak byście nie byli roztropni we własnych oczach — że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów” Rzymian 11:25

Zdecydowana większość czytających nie rozumie tego tekstu, jest to spowodowane włożoną w zdanie dygresją „tak byście nie byli roztropni we własnych oczach”. Jeśli usuniemy ją z tekstu to wyjdzie nam zdanie znacznie łatwiejsze do zrozumienia. W połączeniu z następnym wersetem wygląda to tak:

„Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy (…) przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób zostanie wybawiony cały Izrael.” Rzymian 11:25

Wybawienie całego Izraela nie polega na cudownym nawróceniu się w czasach końca tylko polega na tym, że miejsce niewiernych izraelitów zajmą ludzie z narodów i w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony. Odnosząc to do przykładu krzewu oliwki sparafrazujemy to zdanie w taki sposób: 

„Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy (…) obumarcie krzewu oliwki zdarzyło się tylko w pewnej części, do momentu aż zostaną wszepione gałązki dzikiej oliwki, i w ten sposób zostanie uzdrowiony cały krzew.”

Naród to nie tylko dziś żyjący potomkowie jakiegoś założyciela rodu. Naród to także ci, co żyli przed nami i właśnie ci wszyscy niewierni Izraelici, którzy odrzucili Zbawiciela są wyłamanymi gałęziami, a w ich miejące wchodzą ludzie z narodów zwani wcześniej poganami. Od tej pory to oni są Izraelem w sensie dosłownym. 

Przecież wyraźnie Paweł tłumaczy, że Izrael to nie ci, co się urodzili w tym narodzie:

„Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo, to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.” Rzymian 9:6-8 (Objawienie 2:9)
__________________
krzysztof pomazańcowy

Więcej w książce "Wiele twarzy antychrysta".


Zobacz spis treści książki "Wiele twarzy antychrysta".

2 komentarze:

  1. "Z wielkim zmartwieniem obserwuję w śród swoich internetowych znajomych judaizację poglądów chrześcijańskich." Ja bym im powiedział obrzezajcie się i szalom bracie-Dz.15:1" Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni 5 Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego». 6 Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę." Po ostrej wymianie zdań apostołowie ustalili i tego się trzymajmy!!! Dz.15:8" Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 9 Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 10 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. 11 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni».
    12 Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan." Kluczowe zdanie Piotra- "8 Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam" Reasumując współczuję tym którzy uznali się się za Żydów(to Ci co zabili Naszego Pana Jeszu),my powinniśmy uważać się nie za Izrael cielesny tylko duchowy ale to jeszcze i tak nie do końca od nas zależy bo...Rz.9:"15 Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. 16 [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie." Obyśmy tego dostąpili i mogli Chwalić Boga i Jego Syna a naszego Pana Jeszu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Z judaizantami jest tak, że wybierają, co im pasuje i akurat obrzezanie im nie pasuje. Składają jednak hołd zarówno Wielkiej Nierządnicy (USA-żydzi sefardyjscy) jak też Bestii (państwo żydowskie - żydzi aszkenazyjscy). Jest to wstęp do zwiedzenia na dużą skalę, o którym pisałem w opowiadaniu "Na rozkaz antychrysta".

    OdpowiedzUsuń