czwartek, 10 marca 2016

Aniołowie czy posłańcy?


„On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.” Mateusza 11:10 BT5

„Boć ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.” BG 

„To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą.” BW

„Boć ten jest, o którym napisano jest: Oto ja posyłam posła swego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.” BB

Zobacz na różnicę w tłumaczeniu słowa ἄγγελόν (angelon – anioł): 
  • Wysłaniec
  • Posłaniec
  • Anioł
  • Poseł
Z tych czterech powyższych tłumaczeń najmniej prawidłowe tłumaczenie to anioł. Dlaczego? Bo to nie jest tłumaczenie. Wprawdzie takie właśnie słowo w języku greckim znajduje się w manuskryptach, to jednak miało ono zupełnie inne znaczenie dawniej niż dziś. Słowo ἄγγελόν (angelon) jest odmianą słowa ἄγγελός (angelos) i znaczy kogoś posłanego w czyimś imieniu, dlatego stare polskie słowo poseł wydaje się bardzo trafne. Jednak słowa posłaniec i wysłannik także są poprawnym tłumaczeniem greckiego ἄγγελός. Problem w tym, że słowa te mogą także być tłumaczeniem greckiego ἀπόστολος (apostolos – apostoł). Powstaje, więc pytanie: czy jest coś, co te słowa odróżnia od siebie? 

Powszechnie uważa się, że ἄγγελός to po prostu anioł. To nieprawda, ponieważ anioł to jest nieprzetłumaczony wyraz grecki. Został zaadoptowany na nasze potrzeby bez tłumaczenia, co doprowadziło do wypaczenia przynajmniej niektórych zdań w Piśmie Świętym. Słowo ἄγγελός znaczy kogoś posłanego. Przeważnie było stosowane do istot duchowych, określało ich pozycję w służbie u Boga, ale mogło być też użyte do innych bytów duchowych, a nawet do ludzi. Prawdą jest, że słowo to przeważnie odnosił się do istot duchowych wiernych Bogu. Dlatego można odnieść wrażenie, że jest ich nazwą własną. Ponieważ jednak w Pismach znajdujemy także to słowo w odniesieniu do innych bytów (niekoniecznie wiernych Bogu i niekoniecznie istot duchowych), więc to znaczy, że wiedziano jaki jest prawdziwy sens tego słowa i stosowano je biorąc to pod uwagę. My też czytając dziś Pisma powinniśmy znać sens tego słowa, ponieważ może się okazać, że niektóre wersety będą miały inny sens niż przy zastosowaniu tego słowa w potocznym znaczeniu. 

Podam przykład:
"Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." Mateusza 18:10 BT5 

Gdyby wziąć pod uwagę znaczenie słowa aniołowie to tekst ten mógłby wyglądać tak:

"Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Posłańcy ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." Mateusza 18:10

Moglibyśmy domyślać się, że chodzi o posłańców w sensie aniołów, ale moglibyśmy też wziąć pod uwagę inne możliwości. Teraz trudno sobie nawet wyobrazić jakie, ale przy głębszym i wytrwalszym badaniu Pism może kiedyś się pojawią. Tymczasem tłumacz zadbał o to, by nigdy nawet nie przyszła nam inna możliwość do głowy. Zamiast dokonać tłumaczenia, podał nam swoją interpretację. Podobnie jest z innym wersetem:

"A oni rzekli do niej: Szalejesz! Wszakże ona twierdziła, iż się tak rzecz ma. A oni rzekli: Anioł jego jest." Dzieje 12:15 BG

Gdyby przetłumaczyć poprawnie to tekst ten mógłby tak wyglądać:

"A oni rzekli do niej: Szalejesz! Wszakże ona twierdziła, iż się tak rzecz ma. A oni rzekli: Posłaniec jego jest." Dzieje 12:15

„Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jeszu zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?” Łukasza 7:24

Gdyby tłumacze byli konsekwentni to zwrot wysłannicy Jana” powinien wyglądać tak: aniołowie Jana”. Ponieważ w tym miejscu jest greckie słowo angelos w liczbie mnogiej, czyli aniołowie. Oczywiście Jan nie dostał z nieba aniołów do swojej dyspozycji. Wysłał swoich uczniów. Skoro do ludzi także można odnieść greckie słowo angelos to znaczy, że ma ono inne znaczenie niż nam dziś wmówiono. Nie myśl, że to bez znaczenia, gdyby tak było to nie fałszowano by tego słowa. Prawdopodobnie coś starano się ukryć i jak Bóg pozwoli to za jakiś czas dowiemy się, co to takiego jest. 

Także werset, od którego zacząłem dzisiejszy temat nazywa Jana Zanurzyciela aniołem, czyli po przetłumaczeniu: posłańcem. Podam jeszcze inny przykład pokazujący, że nie tylko posłańców z nieba dotyczy to słowo.

„Żebym więc nie czuł się zbytnio wywyższony, został mi w ciało dany cierń, anioł szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wywyższał.” 2 Koryntian 12:7 (Galatów 4:13)

Oczywiście powinno być „posłaniec szatana”, a nie anioł. Przypominam, że słowo anioł jest hybrydą greckiego słowa angelos. Nie jest to ani poprawne słowo greckie, ani tłumaczenie na polski. Jest to słowo na nowo utworzone przez przeróbkę oryginalnego brzmienia. W tym miejscu przypomina się ostrzeżenie Piotra:

„W zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują…” 2 Piotra 2:3 

Zachęcam do wnikliwego badania Pism, czy to, co nam przekazują tłumacze jest zgodne z tym, co nam chciał przekazać Duch Święty przez Pisma.
_________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz: