środa, 21 kwietnia 2021

Po co istnieje obecny świat?

 Bóg Ojciec stworzył świat duchów i ludzi. W obu światach są istoty żywe posiadające inteligencję i wolną wolę, co znaczy, że mogą podejmować decyzje mądre lub głupie. Bóg od początku wiedział, że to doprowadzi do buntu zarówno w niebie, jak i na ziemi. Cały nasz świat, w którym żyjemy (nasz eon), został przeznaczony, na ujawnienie kto jest kim. W niebie mają zostać ujawnieni buntownicy, a na ziemi mają zostać wyłuskani wszyscy wartościowi ludzie. Nasz świat kończy się tak zwanym sądem ostatnim, po którym niebo i ziemia zostaną uznane za wolne od buntowników. Zostaną zjednoczone w Pomazańcu.

W nowym eonie zarówno w niebie, jak i na ziemi zostaną tylko ci, co popierają Pana Jeszu.

Bo w Nim upodobanie by cała pełnia zamieszkała. I przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, zaprowadziwszy pokój przez krew krzyża Jego, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach

Kolosan 1:19,20

Tak Objawienie opisuje początek nowego świata (eonu):

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruszalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto mieszkanie Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». I rzekł mi: «Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Dążymy do świata, w którym nie będzie zła, ani miejsca dla ludzi złych.

Krzysztof Król

1 komentarz:

 1. W nowym eonie zarówno w niebie, jak i na ziemi zostaną tylko ci, co popierają Pana Jeszu.

  ,,Bo w Nim upodobanie by cała pełnia zamieszkała. I przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, zaprowadziwszy pokój przez krew krzyża Jego, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach.
  Kolosan 1:19,20"

  Apostoł Paweł przytacza jeszcze jeden powód wyróżnienia tego Syna Bożego. Czytamy: „On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (Kol. 1:18).

  Nikt przed Jeszu Chrystusem nie dostąpił wzbudzenia do nieśmiertelnego życia w niebiosach. Ponieważ był pierwszym, który doznał zmartwychwstania do życia doskonałego, nieśmiertelnego jest „Pierworodnym spośród umarłych”. Utorował drogę swoim współdziedzicom, aby wraz z nim mieli udział w niebiańskim dziedzictwie, gdy zostaną, tak jak on wskrzeszeni do nieśmiertelnego życia (Hebr. 6:19, 20)

  ,,Szczęśliwy [błogosławiony] i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.” – Obj 20:6

  Chwała Panu Jeszu

  OdpowiedzUsuń