sobota, 28 marca 2015

Wzywajcie Jego imię!


Wróćmy do księgi Izajasza 12 rozdział. Jak już się przekonaliśmy pod pretekstem zwykłego tekstu jest tam zapowiedź pojawienia się Mesjasza pod imieniem Jeszu (Bóg jest moim Jeszu a także Ja Jestem). Wzmianka o kamieniu, o który potknie się Izrael jest dodatkowym dowodem, że prorok przepowiadał Pomazańca Bożego (Kamień potknięcia). Dziś zwrócimy uwagę na ostatnie słowa tego rozdziału, które także potwierdzą, że proroctwo spełniło się na Synu Człowieczym Jeszu.

„Powiecie tego dnia: Wychwalajcie Pana! Wzywajcie Jego imię! Głoście Jego czyny wśród narodów, przypominajcie, że podniesione jest imię Jego! Śpiewajcie Panu, bo chwalebne ma osiągnięcia! Głoście tą nowinę po całej ziemi. Krzyczcie radośnie mieszkańcy Syjonu, bo wśród was wywyższony jest święty Izraela." - Izajasza 12:4-6

Pierwsze słowa „powiecie tego dnia” wskazują na przyszłe spełnienie się tych słów. Bóg zawsze zasługuje by go wychwalać i mu dziękować za to, co uczynił, tym razem jednak chodzi o przyszłe czyny, dlatego proroctwo zapowiada, że „tego dnia” będziecie mówić „wychwalajcie Pana”, czyli zachęcać innych do wychwalania Boga. Ale proroctwo zapowiada też, że tego dnia będziemy mówić „wzywajcie Jego imię”. Od razu przywodzi nam to na myśl spełnienie się proroctwa z księgi Joela a zacytowane w Dziejach posłańców Pana:

„Każdy zaś, kto będzie wzywał Imienia Pańskiego, dostąpi zbawienia.” - Dzieje 2:21

Te same słowa z księgi Joela 3:5 cytuje Paweł w liście do Rzymian, ale odnosi imię Pana, które należy wzywać do Syna Bożego Jeszu. Przejście od JHWH na Jeszu jest zgodne z proroctwami Izajasza, które w ostatnich dniach omawialiśmy. Przypomnę, że w 12 rozdziale Izajasza, który teraz omawiamy występuje zdanie: „JHWH stał się dla mnie JESZU”. Piotr i Paweł cytując Joela nawołują do wzywania imienia Pana Jeszu i jest to spełnieniem się słów: „Powiecie tego dnia: Wychwalajcie Pana! Wzywajcie Jego imię!” Paweł argumentuje:

„Jakże tedy będą wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli? Lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt [Jego] nie głosi? A jak znów mają głosić, skoro nie zostali posłani?”Rzymian 10:14,15

Dlatego Jeszu szkoli swoich uczniów i czyni ich posłańcami (apostolos), którzy mają za zadanie głosić po całej ziemi. Rozpoczyna się wielka kampania głoszenia po całej ziemi.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”Dzieje 1:8

Jest to związane z proroctwem Izajasza gdzie czytamy w dalszych słowach:

„Głoście Jego czyny wśród narodów. (…) Głoście tą nowinę po całej ziemi.”
Izajasza 12:4,5

Słowa, „że podniesione jest imię Jego” dotyczą zarówno wywyższenia, czyli uczynienia sławnym jak też podniesienia do góry na tablicy, na której za pomocą trzech alfabetów (łacina, greka i hebrajski) było wypisane: „Jeszu Nazarejczyk, król Judejczyków” (Jana 19:19-22). W ten sam sposób, czyli przez przybicie do drzewa i podniesienie do góry został wywyższony Syn Człowieczy, zgodnie z tym, co sam zapowiedział:

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” - Jana 3:14

„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.” - Jana 12:32,33

Śmierć ta była spełnieniem słów Izajasza 12:6:

„Krzyczcie radośnie mieszkańcy Syjonu, bo wśród was wywyższony jest święty Izraela.”

Widzimy więc wyraźnie że proroctwo umieszczone w 12 rozdziale księgi Izajasza w całości dotyczy Pomazańca Bożego a naszego Pana Jeszu.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz