środa, 11 marca 2015

Przy odrodzeniu osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia.


Księga Mądrości wbrew swojej nazwie nie zawiera tylko mądrych myśli na podobnej zasadzie jak księga Przysłów. Księga Mądrości to głównie pochwała dla mądrości i kilka zadziwiających proroctw dotyczących Chrystusa. Księga ta w zdumiewający sposób jest zgodna z księgami prorockimi a także Nowym Testamentem. Przyjrzyjmy się 5 rozdziałowi.

"Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go dręczyli i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia."
Mądrości 5:1,2

Sprawiedliwy w tym proroctwie to Pan nasz Jeszu. Wcześniejszy czwarty rozdział zawierał proroctwo dotyczące zmowy przywódców Jerozolimy przeciw Mesjaszowi. Piąty rozdział mówi o tym, że w pewnym momencie zorientują się, że popełnili poważny błąd. Ujrzą dowód zwycięstwa sprawiedliwego. Prorok Zachariasz przepowiedział:

„Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.”
Zachariasza 12:10

Posłaniec Jan w swojej ewangelii odniósł to proroctwo do ukrzyżowania Chrystusa Pana.

„I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.”
Jana 19:37

Mateusz dodał nam informację o reakcji tych którzy byli świadkami śmierci Pomazańca Bożego.

„Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jeszu, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym»”
Mateusza 27:54

Księga Objawienia powtarza proroctwo Zachariasza, co znaczy, że będzie ono miało jeszcze drugie spełnienie.

„Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.”
Objawienie 1:7

Wówczas spełni się też na większą skalę proroctwo z księgi Mądrości:

"Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go dręczyli i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia."
Mądrości 5:1,2

Drugie większe spełnienie będzie miało związek z sądem nad ludźmi. Kiedy Syn Boży zasiądzie na tronie żeby sądzić ludzi wówczas ci, co go prześladowali odczują wielki strach.

„Jeszu zaś rzekł do nich: «Amen, zapewniam was: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”
Mateusza 19:28

Nawet ci, co prześladowali naśladowców pomazańcowych odczują jak bardzo się pomyli i dotrze do nich, że przegrali swoją szansę, bo zamiast zbawienia dostąpią potępienia. Pan nasz, Jeszu zapowiedział to słowami:

„Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.”
Łukasza 13:28,29

Wszyscy wierni słudzy pomazańcowi zasiądą przy wspólnym stole z prorokami i naszym Panem a ci, co ich prześladowali będą świadkami chwały, jakiej dostąpią. Wówczas wszystko się zmieni i ci, którym się wydawało, że są zwycięzcami okażą się wielkimi przegranymi a ich klęska będzie już wieczna.

„Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”
Łukasza 13:30
_________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz