wtorek, 24 marca 2015

Czy chcesz umierać za Babilon Wielki?


Kiedy pisałem „Co robić kiedy wybuchnie wojna” to podałem linki do specjalistów udzielających fachowej rady: jak wydostać się z miasta, jak zakonserwować żywność, itp. Oczywiście ci specjaliści radzą także na temat prowadzenia walki ale akurat co do tych rad radzę być wyjątkowo ostrożnym. Każdy ma swój rozum i sam odpowie przed Bogiem za swoje działania, ale pamiętajmy o tym, że Pan nasz uprzedzał, iż każdy, kto walczy może też zginąć. Choć samo posiadanie broni nie jest niczym złym podobnie użycie jej w samoobronie, czyli wówczas, gdy ktoś chce nas zabić nie jest potępione to jednak zawsze trzeba posługiwać się rozumem i oceniać sytuacje mądrze. Abraham zachowywał się różnie w zależności od sytuacji, gdy był wstanie ze swoją służbą pokonać wroga to walczył, ale kiedy nie był wstanie to liczył tylko na łaskę silniejszego lub na pomoc Boga. I nigdy się nie zawiódł.

„Towarzysze Jeszu widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.” - Łukasza 22:49,50

Słudzy pomazańcowi nigdy nie występowali przeciw wojsku i legalnej władzy a miecze nosili jedynie do obrony przed bandytami. Kiedy uciekali z Jeruzalem to wówczas Izraelici byli pełni entuzjazmu i tworzyli odziały zbrojne. Słudzy pomazańcowi nie uczestniczyli w tym tylko zgodnie z poleceniem Pana uciekali w góry. Noe dostał od Boga zasadę, że kto zabije człowieka sam musi zginąć. Pan nasz Jeszu uaktualnił tą zasadę mówiąc:

„Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.”  - Mateusza 26:52

Ta zasada nadal obowiązuje. Samo posiadanie broni może sprawić, że ktoś nas zabije, ponieważ będziemy postrzegani, jako zagrożenie a sama broń też może być pokusą by nam ją odebrać. Dlatego wymachiwanie bronią, wobec kogoś liczniejszego i lepiej uzbrojonego jest właściwie samobójstwem. Jeśli mamy zginąć to lepiej, dlatego imienia Jeszu, niż dlatego że na rozkaz dowódcy prywatyzowaliśmy cudza żywność. 

„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.”  - Mateusza 24:9

Bardzo cenne rady na każdy czas a na czas wojny szczególnie możemy znaleźć w liście Piotra:

"Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Pomazańca miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Pomazańcu, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.- 1 Piotra 3:9-17

Postępujmy, więc mądrze rozeznając czas i sytuację by podjąć określone zachowanie. Każdy, kto wierzy w Jeszu a jest obecnie w wojsku powinien dążyć do wolności by służ Bogu a nie człowiekowi. Może to być trudne gdyż obecnie władza nie jest skora do zwalniania ludzi ze służby przeciwnie chętnie powołają więcej osób. Jeśli więc ktoś już jest w wojsku to sam musi podjąć decyzję, co dalej robić i nikt prócz Pana Jeszu nie ma prawa go osądzać, ale jeśli jesteś wolny to nie szukaj nowego pana niech służba Chrystusowi Ci wystarczy. Obecna wojna będzie w interesie Babilonu Wielkiego, który chce zagarnąć nowe ziemie dla ich bogactw naturalnych. Umierać za interesy Babilonu Wielkiego byłoby wyjątkowym błędem. 

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.” - Objawienie 18:4
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz