piątek, 13 marca 2015

Chrześcijańscy czciciele Allacha.


„Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.”
Mateusza 15:14

Pan nasz i jego posłańcy prorokowali nadejście odstępstwa od prawdy. Tak jak odeszli od niej faryzeusze, których Jeszu nazwał „ślepymi przewodnikami” tak też dzisiejsze chrześcijaństwo tonie w mrokach niewiedzy. Nic dziwnego, że dają się zwodzić szatanowi skoro faktycznie są jego kąkolem, nasieniem posianym na polu Pana. Nie tylko czczą Chrystusa pod wieloma pogańskimi imionami, ale nawet modlą się do fałszywych bogów myśląc, że robią to do Stwórcy. Podam za chwilę przykład zwiedzenia, któremu ulegają chyba wszystkie religie nazywające siebie chrześcijanami. To jest oczywiście dla nich kompromitujące i dowodzi, że są „ślepymi przewodnikami”. Ponieważ znam religię świadków Jehowy, więc udowodnię to na ich przykładzie, ale jestem prawie pewien, że robią to samo inne wyznania tylko, że o tym nie wiemy, bo się tym nie chwalą. Świadkowie się chwalą, więc łatwo jest im to udowodnić.

Wszedłem na stronę jw.org do zakładki publikacje i wybrałem język arabski. Jest tam wersja z alfabetem łacińskim (Arabi Juba). Jest tam kilka publikacji i już z okładki dowiadujemy się, że dla świadków Jehowy Bóg to jest Allach (Allah). Wewnątrz znajdziemy informację że imię Chrystusa to Jesua (Yesua). Wprawdzie oficjalnie twierdzą ze Allah ma na imię Jahwah, ale faktycznie słowo Allach jest już imieniem boga tylko, że nie naszego Boga Ojca ale pogańskiego bożka czczonego przez Arabów. 

Oczywiście może ktoś ciebie przekonywać, że słowo Allach znaczy w przetłumaczeniu bóg, ale to nieprawda. Jest to wielkie kłamstwa czcicieli tego fałszywego boga. Ten fakt ujawnił Christian Prince w książce The deception of Allah. Udowodnił, że słowo Allah jest imieniem własnym boga. Po arabsku słowo Bóg to “ilah”. Słowo allah to imię składające się z dwóch części przedrostka Al i imienia właściwego Lah. Muzułmanom słowa Allah nie wolno tłumaczyć, ponieważ jest to imię własne. 

Kiedy więc świadkowie Jehowy modlą się wzywając Allacha Jahwah jako Boga to faktycznie modlą się do Al-Laha. Tak samo i inni chrześcijanie na terenach zajętych przez islamistów. Wychwalają boga o imieniu Al-Lah. Obojętnie czy są świadomi tego czy nie to i tak oddają cześć fałszywemu bogu. Świadkowie Jehowy utwierdzają błędną definicję, tego słowa i głoszą kłamstwo. Przyłączają się do tego kłamstwa, ponieważ sami toną w mrokach ciemności. 

Zamieszczam poniżej skan z książki z argumentacją w języku angielskim i filmik gdzie jest dość dokładnie to zagadnienie omówione. Oszustwo z imieniem to stara metoda szatana. Za każdym razem pociąga ona nowe ofiary wśród niczego nieświadomych wierzących. Pierwsza taka próba z imieniem to słowo Baal, które znaczy w przetłumaczeniu na język polski Pan. Słowo to było, więc używane odnośnie prawdziwego Boga ale w pewnym momencie szatan wprowadził kult boga o imieniu Baal i wówczas wielu Izraelitów uległo dezinformacji i zaczęło czcić Baala. 

Drugi znany nam atak dezinformacyjny to podmiana prawdziwego imienia naszego Pana na imiona niby narodowe i wmówienie, że to bez różnicy, mimo że pismo uczy wyraźnie:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.”
Dzieje 4:12

Trzeci atak to podmiana imienia samego Boga. We wszystkich tych podmianach imienia za wyjątkiem Baala uczestniczą świadkowie Jehowy idąc szeroką drogą razem z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. W przypadku imienia Boga w Polsce są znani z imienia Jehowa, ale faktycznie uznają różne imiona w różnych krajach, bo jak sami twierdzą dokładnie nie wiadomo, jakie imię jest prawidłowe. Ważne ich zdaniem by jakieś ustalić i jego się trzymać. 

I teraz pojawia się imię bożka Al-Lah i oni nie mają nic przeciw temu by Boga Ojca tak tytułować. Poniżej umieściłem film dokładniej wyjaśniający ten problem. Przy okazji dowiesz się z tego filmu, że słowo islam nie znaczy „pokój” jak nam się wmawia tylko „poddaństwo”. Pokój po arabsku to „salam”.

Jest to typowy przykład fałszowania słów, o którym pisałem w tematach: „Jak zrobiono z dziewicy pannę?”, „Fałszerze Słowa Bożego”. Takich przykładów fałszerstw jest dużo więcej. 

"i w zachłanności uformowanymi słowami was przehandlują…"
2 Piotra 2:3

Oczywiście daleki jestem od twierdzenia, że ludzie stojący na czele różnych organizacji religijnych są źli i świadomie szerzą kłamstwa. Mamu tu doczynienia z tym samym problemem, jaki zauważył nasz Pan Jeszu:

„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?”
Łukasza 6:39
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy
Ps. Gdybyśmy poszperali głębiej to doszlibyśmy do informacji, że słowem Allach nazywano w czasach, gdy jeszcze nie było islamu boga księżyca - Sina. Jego symbolem był sierp wschodzącego Księżyca w pozycji leżącej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz