sobota, 29 kwietnia 2017

Skorzystaj z cierpliwości Bożej


Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy, ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, ponieważ napisano „świętymi bądźcie, gdyż Ja świętym jestem”.
1 Piotra 1:14-16

Zanim poznaliśmy Pana Jeszu, żyliśmy powodowani własnymi pragnieniami lub tym co inni nam mówili, że powinniśmy robić (religie i rodzice). Teraz gdy zostaliśmy wykupieni najcenniejszą krwią Mesjasza powinniśmy zastanawiać się, co jest wolą tego, który nas wykupił. Piotr, który był uczniem Pana naszego Jeszu, wyjaśnił w swoim liście, że nie powinniśmy dopasowywać się do starego sposobu życia, ale powinniśmy dopasować się tego który nas powołał do świętości, bo On jest Święty.

Święty powołuje do świętości!


Być świętym to, być czystym, niesplamionym przez pożądliwości oparte na złej wiedzy lub na jej braku. Tymczasem są ludzie, którzy grzeszą niemoralnością, głoszą fałszywe nauki, wynikające z ich pychy i pragnienia sławy, a kiedy unikają śmierci po ciężkiej chorobie, to twierdzą, że Bóg się o nich troszczy i nadal brną w stary sposób postępowania. Wydaje im się, że ratunek jest dowodem, że mogą żyć tak jak żyli i niczego nie muszą w swoim życiu zmieniać. To poważny błąd, ponieważ Pismo nas poucza:

Nie spowalnia Pan obietnicy (kary), niektórym wydaje się to spowolnieniem, lecz jest łaskawy dla was, nie chce, by ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do nawrócenia.
2 Piotra 3:9

Bóg pozwala żyć grzesznikom, by mieli okazję zmienić swój sposób rozumowania. Ciężka choroba jest ostrzeżeniem i wezwaniem do nawrócenia, ale niestety wielu zatwardza się w grzechu uznając go za czysty i dopuszczalny.

Czy obfitą łagodność Jego i wyrozumiałość, i wielkoduszność lekceważysz, nie wiedząc, że łagodność Boga do nawrócenia cię kieruje? Z powodu swojej hardości i serca niezdolnego do zmiany w rozumowaniu, gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym wytrwałym w dobrym uczynku chwałę i szacunek i niezniszczalność, szukającym życia eonowego. Tym zaś od podjudzania i zaprzeczania prawdzie, a ulegającym niesprawiedliwości gniew i rozdrażnienie, utrapienie, i ucisk na całą duszę człowieka czyniącego zło.

Rzymian 2:4-9
___________________
krzysztof pomazańcowy

Zostaw email, będziesz na bieżąco.2 komentarze:

 1. 2 Kor.6:14"Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:
  Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
  i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  17 Przeto wyjdźcie spośród nich
  i odłączcie się od nich, mówi Pan,
  i nie tykajcie tego, co nieczyste,
  a Ja was przyjmę
  18 i będę wam Ojcem,
  a wy będziecie moimi synami i córkami -
  mówi Pan wszechmogący."

  OdpowiedzUsuń
 2. Do tematu pasują tez słowa ap. Pawła z listu do galatów 6;6-10 Ten kto pobiera naukę wiary , niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu kto go naucza. NIE ŁUDŻCIE SIĘ; BÓG NIE DOZWOLI Z SIEBIE SZYDZIĆ.A CO CZŁOWIEK SIEJE ,TO I ŻĄĆ BĘDZIE; KTO ,SIEJE W CIELE SWOIM ,JAKO PLON CIAŁA ZBIERZE ZAGŁADĘ;KTO SIEJE W DUCHU JAKO PLON DUCHA ZBIERZE ŻYCIE WIECZNE . W CZYNIENIU DOBRZE NIE USTAWAJMY , BO GDY PORA NADEJDZIE BĘDZIEMY ZBIERAĆ PLONY, O ILE W PRACY NIE USTANIEMY .A ZATEM DOPÓKI MAMY CZAS , CZYŃMY DOBRZE WSZYSTKIM, A ZWŁASZCZA NASZYM BRACIOM W WIERZE.

  OdpowiedzUsuń