czwartek, 2 kwietnia 2015

Spraw... ustom drzwi i zasuwę!


Modlitwę Pańską zwaną Wzorcową lub Ojcze Nasz kończymy słowami „zbaw nas od złego”. Zły to synonim diabła, a diabeł to w języku polskim kłamliwy oskarżyciel, czyli oszczerca. Pan nasz Jeszu nazywa diabła ojcem kłamstwa (Jana 8:44), ponieważ on zapoczątkował ten grzech a kłamców nazwał synami diabła (oszczercy). Księga napisana przez Jeszu syna Syracha odnosi się do tych problemów i stwierdza że:

„Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości, kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego - pęta z brązu.”Syracha 28:19,20 

Szczęśliwy, kogo Bóg wysłuchał i zachował od złego, ponieważ dzięki temu nie stał się on niewolnikiem diabła, czyli oszczercy (kłamliwego języka). Nie poznał jego niewoli, która jest ciężką niewolniczą pracą w służbie kłamstwa. W dalszych słowach widzimy coraz wyraźniej podobieństwo trzeciego języka do ojca kłamstwa, szatana. 

„Straszna jest śmierć, którą on sprowadził, nawet Szeol jest lepszy od niego.” - Syracha 28:21

Powyższe słowa wypowiadają się w temacie, który bez księgi Syracha jest w sferze domysłów i rojeń. Z tego też powodu niektórzy będą zwalczać tą księgę gdyż obala wiele mitów na temat szeolu, czyli miejsca przebywania dusz po śmierci w stanie nieświadomości. Czytamy tu, że śmierć sprowadzana przez kłamliwy język, czyli diabła jest straszna, ale szeol aż tak straszny nie jest. Dlaczego ta śmierć sprowadzana przed oszczercę jest gorsza od zwykłej śmierci zaraz sobie wyjaśnimy. Najpierw ustalmy czy naprawdę chodzi o diabła. Jak wiemy śmierć została sprowadzona przez grzech (Rzymian 7:13) ale tym który sprowadził na ludzi grzech jest szatan, dlatego w księdze Mądrości czytamy:

"A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Odmienne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci" - Mądrości 2:24 

Wieczną śmierć zawdzięczamy diabłu, ale ta jego śmierć nie ma władzy nad służącymi Bogu. Dlatego w Syracha czytamy, że jego śmierć jest okropna, ale szeol jest lepszy niż on, a My podlegamy tylko szeolowi, a nie śmierci którą sprowadza diabeł. Tej gorszej śmierci nie będziemy podlegali jeśli wytrwamy w służbie dla Boga.

„Nie będzie on panował nad bogobojnymi i nie będą się palili w jego płomieniu. Natomiast ci, którzy Pana porzucają, weń wpadną, zapali się w nich i nie będzie wygaszony; jak lew będzie przeciw nim wysłany i rozszarpie ich jak pantera.”Syracha 28:22,23

Słowa powyższe są zgodne z naukami Chrystusa i jego uczniów.

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.” - Jana 15:6 

"Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom." - Mateusza 25:41 

Polecam także inne wypowiedzi na temat ognia jako kary: Mateusza 5:22, 3:10, 7:19, Marka 9:43,44,46,48, Objawienie 20:10,14,15. Moim celem nie jest teraz ustalać czy chodzi o ogień dosłowny czy symboliczny. Pokazuję jedynie, że księga Syracha współgra z Nowym Testamentem a prawda to efekt synergii wszystkich ksiąg biblijnych a nie tylko niektórych. Nie wolno nam nic dodawać do Pism Świętych, ale też nie wolno nam nic odjąć a tymczasem niektóre religie pod wpływem odstępczych Izraelitów odrzucili całe księgi i w ten sposób ocenzurowali Ducha Świętego. Księgi, które odrzucili bardziej współgrają z Nowym Testamentem niż inne księgi Starego Testamentu. 

Księga Syracha uspokaja nas, że tej strasznej śmierci, jaką diabeł sprowadził na ludzi nie podlegają słudzy Boga i o tym samym nauczał nasz Pan Jeszu.

"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w gehennie." - Mateusza 10:28

Zabicie ciała prowadzi do szeolu a zabicie duszy do gehenny. Właśnie przy okazji gehenny najczęściej w Nowym Testamencie pojawia się odwołanie do ognia. Jeszu autor księgi Syracha i Jeszu Nazarejczyk uczą tego samego. Szeol czyli zwykła śmierć nie jest straszna, naprawdę straszna jest gehenna ale słudzy Boży jej nie podlegają chyba że opuszczą Pana.

„Natomiast ci, którzy Pana porzucają, weń wpadną, zapali się w nich i nie będzie wygaszony; jak lew będzie przeciw nim wysłany i rozszarpie ich jak pantera.” Syracha 28:23

W Nowym Testamencie do słów z księgi Syracha nawiązuje posłaniec Piotr.

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.”1 Piotra 5:8

„Uważaj! Otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż.”Syracha 28: 24

Uważaj!” to jest to samo, co u Piotra „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” 

Otocz posiadłość swą płotem z cierni” to odpowiednik zbroi Bożej z listu do Efezjan 6:13-16

srebro swoje i złoto mocno zawiąż” ma swój odpowiednik w radzie Pana: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

W podobny duchu wypowiada się Jakub w swoim liście 3: 6 

„Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem gehenny rozpala krąg życia.”Jakuba 3:6

Mamy u Jakuba język, który jest powodem grzechu prowadzącym do ognia gehenny. Streszczenie omawianych przez nas fragmentów księgi Syracha. Za to krótką sentencję jaką znajdujemy w księdze Syracha...

„Jeśli dmuchać będziesz na iskrę - zapłonie, a jeśli spluniesz na nią - zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich.”Syracha 28:12

…Jakub pięknie rozwija:

„Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.” Jakuba 3:9-12

Uleganie językowi Jakub nazywa „mądrością ziemską, zmysłową, szatańską”. Jesteśmy zachęcenie do panowania nad językiem. Jeszu syn Syracha kończy wywód na temat walki z trzecim językiem radami:

„Słowom twoim spraw wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę! Uważaj, abyś się w nim nie potknął, i byś nie upadł przed tym, kto ci gotuje zasadzkę.” – Syracha 28:25,26
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz